ek-p

Újdonságok

 

 

 


Tisztelt Partnereink!

A Széchenyi 2020 keretében megjelent „ A felnőtt lakosság prevenciós célú egészségfejlesztése a

szabadidősport révén” című (EFOP-1.8.6- 17 kódszámú) felhívás.

A támogatási kérelmek benyújtására 2017. május 02-től 2018. július 30-ig van lehetőség.

Pályázati felhívás elérhető:

https://www.palyazat.gov.hu/megjelent-a-felntt-lakossg-prevencis-cl-egszsgfejlesztse-a-szabadidsport-rvn-cm-felhvs

feltöltve: 2017-03-14

 


EGÉSZSÉGÜNKRE! 2017 - civil egészségprogram indul Nagybajomban 

A kezdeményezés célja a betegségek megelőzésével kapcsolatos ismeretek bővítése, valamint a sport, a mozgás népszerűsítése. Ennek érdekében az „ALTERNAIV” Ifjúsági és Kulturális Egyesület olyan szakmai előadásokat, programokat szervez, amelyek a testi és a lelki egészségünk megőrzéséhez járulhatnak hozzá.

A programjukról bővebben olvashatnak az alábbi linken közvetlenül elérhető programfüzetben:

http://online.fliphtml5.com/fbih/mtog/

A programokra minden érdeklődőt szeretettel várnak!

Programajánló!

-          Hogyan csináljuk végig? (Jakusovszki Dorina „Vándorina” előadása)

-          Fitness délelőtt - Alakreform! edzés 60’ Rubint Rékával

 

feltöltve: 2017-03-02

 


Az Észak-Kaposi Partnerek Vidékfejlesztési Egyesület Helyi Fejlesztési Stratégiák elkészítése, valamint a működési és animációs költségek támogatása projektjének hatályos támogatói okirata letölthető:

 

-          egységes szerkezetben a 2016.12.07. és a 2017. február 24-én kelt módosításokkal

Az Egyesület a Helyi Fejlesztési Stratégia megvalósítását célzó 365 049 451 Ft fejlesztési forrás feletti rendelkezésre jogosult és az együttműködési megállapodás megkötésével 69 916 595 Ft összegben Működési és animációs költségei céljára vissza nem tárítendő támogatásban részesül.

feltöltve: 2017-02-27


Az EMVA Irányító Hatóság Közleménye az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes támogatásokhoz kapcsolódó monitoring adatszolgáltatási kötelezettségre vonatkozóan

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról és az 1698/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács 1305/2013/EU rendeletének VII. címe rendelkezik a monitoring – és értékelési rendszer létrehozásáról. A rendszer célja, hogy pontos adatok álljanak rendelkezésre a vidékfejlesztési politika terén elért eredmények bemutatásához, a vidékfejlesztési politikai beavatkozások hatásainak, eredményességének értékelésére, hozzájáruljon a vidékfejlesztés célzottabb támogatásához és a közös tanulási folyamatokhoz.

A fenti célok megvalósítása érdekében a vidékfejlesztési intézkedések keretében nyújtott támogatások kedvezményezettjei kötelesek az irányító hatóság részére valamennyi olyan - különösen a meghatározott célkitűzések és prioritások elérésére vonatkozó - információt eljuttatni, melyek szükségesek a programok monitoringjához és értékeléséhez.

Az EMVA Irányító Hatóság tájékoztatja a Tisztelt Pályázókat, hogy a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 180. § (1) bekezdése értelmében a Vidékfejlesztési Program (továbbiakban: VP) egyes felhívásaihoz kapcsolódó monitoring adatszolgáltatási kötelezettséget a záró kifizetési igénylés keretében illetve a projektmegvalósítást követő fenntartási időszakban szükséges teljesíteni.

záró kifizetési igénylés benyújtásával a projekt megvalósulását követően szakmai beszámoló keretében kell beszámolni a projekt szakmai megvalósításáról, a támogatási kérelemben vállaltak teljesítéséről.

A projektmegvalósítást követő fenntartási időszakban évente, fenntartási jelentés benyújtásával teljesíthető az adatszolgáltatás.

A záró kifizetési igénylés illetve a fenntartási jelentés keretében adatszolgáltatási kötelezettséggel érintett adatok pontos leírására az Irányító Hatóság 2017. I. negyedévében monitoring tájékoztatót jelentet meg a www.palyazat.gov.hu oldalon valamennyi érintett felhíváshoz kapcsolódóan.

2007-2013 programozási időszakhoz kapcsolódó Új Magyarország Vidékfejlesztési Programból (ÚMVP) támogatásban részesült ügyfelek számára a monitoring adatszolgáltatási kötelezettség szabályai nem változtak!

feltöltve: 2017-02-24

 

 


Megjelent a vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére, Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése kiírás

A felhívás kódszáma: VP6-7.2.1-7.4.1.3-17

A pályázat célja:

A pályázat célja a vidéki térségben élők életminőségének a javítása, a lakosság egészséges, jó minőségű élelmiszerrel való ellátása, a helyi termelők piacra jutásának elősegítése, a helyi alapanyagok felhasználásának támogatása, ezen keresztül a helyi gazdaság fejlesztése.

A célok eléréséhez az alábbi célterületek mentén lehetséges a fejlesztések megvalósítása:

1. célterület: helyi termékértékesítést szolgáló piacok, vásárterek infrastrukturális fejlesztése;

2. célterület: közétkeztetés fejlesztése.

 A rendelkezésre álló forrás

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 12,64 milliárd Ft, célterületenként az alábbi bontásban:

1. célterület: 3,54 milliárd forint;

2. célterület: 9,1 milliárd forint;

A támogatott támogatási kérelmek várható száma az 1. célterület estében 70-100 db; a 2. célterület esetében 460-520 db.

A pályázati felhívás és a hozzá kapcsolódó dokumentumok az alábbi linken érhetők el:

https://www.palyazat.gov.hu/megjelent-a-helyi-termkrtkestst-szolgl-piacok-infrastrukturlis-fejlesztse-kztkeztets-fejlesztse-cm-felhvs

feltöltve: 2017-02-17


Meghívó Közgyűlésre

A Közgyűlés helye és időpontja:

7522 Kaposújlak, Kossuth L. u. 55. (Művelődési Ház)
2017. január 31. (kedd) 16:30 h

Napirendi pontok:

1. Beszámoló a 2016. évi tevékenységről

2. Tájékoztatás 2014-2020-as időszak Helyi Fejlesztési Stratégia megvalósításával kapcsolatban

3. 2017. évi Munkaterv elfogadása

4. Hitelfelvétel a működés előfinanszírozására

5. 2017. évi tagdíj mértékének megállapítása

6. Pénzügyi beszámoló és a 2017. évi pénzügyi terv, költségvetés elfogadása

7. Tagfelvétel

Határozatképtelenség esetére ugyanezen - eredeti - napirendi pontokra összehívom a Közgyűlést a fenti helyszínre 2017. január 31. (kedd) 17:00 órára, amely a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

Szavazati joggyakorlás: egyszerű szótöbbség, tagfelvétel esetén titkos szavazás.

feltöltve: 2017-01-23


Tisztelt Partnereink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Munkaszervezet irodája (7400 Kaposvár, Fő u. 10. szám, Megyeháza) a földszint 15 és 16 irodából a 2. emeleti 217 irodába költözött.

Az iroda nyitvatartása változatlan, amely az elérhetőségek menüpont alatt megtalálható.


Az Észak-Kaposi Partnerek Vidékfejlesztési Egyesület a Helyi Fejlesztési Stratégiák elkészítésének támogatása VP-19.1-15 kódszámú felhívás keretében 9 100 000 Ft - 100%-os intenzitású - vissza nem térítendő, támogatásban részesült.

 

Projekt időszaka: 2015. november 01. – 2016. május 26.

Projekt azonosító száma: 1753264109

 

Projekt tartalmának rövid bemutatása: a 2014-2020 közötti programozási időszakra vonatkozóan megalapozott, a helyi partnerséget és a helyi sajátosságokat tükröző, helyi igényeken alapuló, innovatív és reálisan megvalósítható Helyi Fejlesztési Stratégia kidolgozása az Észak-Kaposi Partnerek Vidékfejlesztési Egyesület illetékességi területére, 33 településre kiterjedően.

 

                   

 

 

 


Tisztelt Partnereink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy elérhető a Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei című útmutató a Vidékfejlesztési Program vonatkozásában, mely 2016. május 02-től hatályos.

A kézikönyv magába foglalja az ezzel kapcsolatos kommunikáció valamennyi vizuális követelményét. Minden Vidékfejlesztési Programot érintő projekt esetében a VP KTK 2020 arculati előírásait kell betartatni.

Az útmutató az alábbi linek letölthető

https://www.palyazat.gov.hu/elrhet-a-kedvezmnyezettek-tjkoztatsi-ktelezettsgei-cm-tmutat-a-vidkfejlesztsi-program-vonatkozsban


Tartalom átvétel