Hírek 2016

 

Pályázati lehetőség - Külterületi helyi közutak fejlesztése, erő- és munkagépek beszerzése

Tájékoztatjuk Önöket, hogy  megjelent „A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című (VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú) felhívás.

A támogatási kérelem benyújtására 2017. 01. 06. naptól 2019. 01. 07. napig van lehetőség.

A támogatási igénylők köre: vidéki térségben működő települési önkormányzat, önkormányzati társulás. Támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is lehetőség van.

A felhívás közvetlenül elérhető:

https://www.palyazat.gov.hu/megjelent-a-vidki-trsgek-kismret-infrastruktrjnak-s-alapvet-szolgltatsainak-fejlesztsre-klterleti-helyi-kzutak-fejlesztse-nkormnyzati-utak-kezelshez-llapotjavtshoz-karbantartshoz-szksges-er-s-munkagpek-beszerzse-cm-felhvs

feltöltve: 2016-11-24


Tisztelt Partnereink!

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Munkaszervezet irodája (7400 Kaposvár, Fő u. 10. szám, Megyeháza) a földszint 15 és 16 irodából a 2. emeleti 217 irodába költözött.

Az iroda nyitvatartása változatlan, amely az elérhetőségek menüpont alatt megtalálható.

 


 

Az Észak-Kaposi Partnerek Vidékfejlesztési Egyesület a Helyi Fejlesztési Stratégiák elkészítésének támogatása VP-19.1-15 kódszámú felhívás keretében 9 100 000 Ft - 100%-os intenzitású - vissza nem térítendő, támogatásban részesült.

 

 

Projekt időszaka: 2015. november 01. – 2016. május 26.

Projekt azonosító száma: 1753264109

 

Projekt tartalmának rövid bemutatása: a 2014-2020 közötti programozási időszakra vonatkozóan megalapozott, a helyi partnerséget és a helyi sajátosságokat tükröző, helyi igényeken alapuló, innovatív és reálisan megvalósítható Helyi Fejlesztési Stratégia kidolgozása az Észak-Kaposi Partnerek Vidékfejlesztési Egyesület illetékességi területére, 33 településre kiterjedően.

 

                   

 

 

 


Az "ALTERNAIV" Ifjúsági és Kulturális Egyesület ötödik alkalommal szervezi meg a Somogy megyei " Aludj máskor!" 24 órás középiskolai vetélkedőt.
Az eseményre 2016. szeptember 24-25-én kerül sor a Nagybajomi Sportcsarnokban.
A rendezvényen 11 Somogy megyei középiskola 30-30 fős csapata, több mint 300 fiatal 24 órán keresztül nonstop vetélkedik és ad tanúbizonyságot kitartásáról, kreativitásáról, elszántságáról.
A vetélkedő egyik témája az iskolán belüli erőszak, az iskolai bűnmegelőzés lesz.

2016-09-20

Megjelent a Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása - Mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, mikrovállalkozás indítása című felhívás

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása - Mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, mikrovállalkozás indítása” című (VP6-6.2.1-16 kódszámú) felhívás.

A támogatási kérelmek benyújtása 2016.10.24-től - 2018.10.23-ig lehetséges.

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:

1. a vidéki térségekben a mezőgazdasági mikro-vállalkozások által nem mezőgazdasági tevékenység indítása vagy,

támogatást igénylők köre: a felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelő mezőgazdasági termelő

 

2. a vidéki térségekben nem mezőgazdasági mikrovállalkozás indítása

támogatást igénylők köre: a felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelő magánszemély

A felhívás és annak mellékletei elérhetőek:

https://www.palyazat.gov.hu/vp6-621-16-nem-mezgazdasgi-tevkenysgek-elindtsnak-tmogatsa-mezgazdasgi-tevkenysgek-diverzifikcija-mikrovllalkozs-indtsa

feltöltve: 2016-08-29


A 2014-2020-as programozási időszak menüpontban letölthető az Észak-Kaposi Partnerek Vidékfejlesztési Egyesület 2014-2020 közötti programozási időszakra vonatkozó Helyi Fejlesztési Stratégiája kiválasztásáról és jóváhagyásáról, valamint véglegesen elismert LEADER HACS-ként való elismeréséről szóló dokumentum továbbá, a HFS Szakmai Bizottság általi értékelése, és a Helyi Fejlesztési Stratégia 2014-2020.

2016-08-01

Tisztelt Partnereink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy elérhető a Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei című útmutató a Vidékfejlesztési Program vonatkozásában, mely 2016. május 02-től hatályos.

A kézikönyv magába foglalja az ezzel kapcsolatos kommunikáció valamennyi vizuális követelményét. Minden Vidékfejlesztési Programot érintő projekt esetében a VP KTK 2020 arculati előírásait kell betartatni.

Az útmutató az alábbi linek letölthető

https://www.palyazat.gov.hu/elrhet-a-kedvezmnyezettek-tjkoztatsi-ktelezettsgei-cm-tmutat-a-vidkfejlesztsi-program-vonatkozsban


Felfüggeszti a Miniszterelnökség a településfejlesztési pályázatot


Tisztelt Partnereink!


A Vidékfejlesztési Program keretében 2016. február 9-én megjelent „Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés” című pályázat felfüggesztéséről döntött az Irányító Hatóság.

Legkésőbb 2016. május 26-án 23 óra 59 percig lesz lehetőségük a pályázat benyújtására.

Ezt követően a felhívás – a forráskeret kimerülése miatt – felfüggesztésre kerül.

A felfüggesztésről szóló IH közlemény megtalálható:  

https://www.palyazat.gov.hu/a-teleplskpet-meghatroz-pletek-kls-rekonstrukcija-tbbfunkcis-kzssgi-tr-ltrehozsa-fejlesztse-energetikai-korszersts-cm-felhvs-felfggesztse

2016-05-24


MEGHÍVÓ NAK FÓRUMRA

Tisztelt Partnereink!

Mellékelve továbbítjuk a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Somogy Megyei Igazgatósága által szervezett  REL fórumra és kerekasztal beszélgetésre szóló meghívót, mely szakmai fórum fő célja, hogy a Vidékfejlesztési Program Rövid Ellátási Láncok pályázatát minél többen sikerrel nyerjék meg megyénkben is.

A pályázat még nem jelent meg, de ideje elkezdeni a felkészülést!

A REL a helyben történő, helyben megtermelt élelmiszer értékesítést támogatja majd.

A pályázat az őstermelőket, mezőgazdasági mikrovállalkozásokat, egyesületeket, helyi szervezeteket és önkormányzatokat is érinti!

A fórumra olyan szakértőket hívtak meg, akik minden már tudható kérdésre válaszolni fognak, mert a támogatás koncepciójának kidolgozásakor is jelen voltak.

Továbbá olyan szakemberek is részt vesznek az eseményen, akik a helyi értékesítés fogyasztói hátterét, tehát a vevőt a legjobban ismerik és igényeit képesek tolmácsolni a termelőknek a sikeres piaci megjelenés érdekében.

A fórum 2016. május 30-án kerül megrendezésre Kaposváron, a Raktár u. 3. szám alatt, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Somogy Megyei Igazgatóságán. A rendezvény 09:30-kor kezdődik, de a helyszíni regisztráció 09:00 és 09:30 között fog zajlani. A fórumon történő részvételi szándék jelzését május 23-ig várják, a következő linken keresztül:
http://goo.gl/forms/vcfVfMqcmm 

A rendezvény részletes programját innen letölthetik!

2016-05-21


Desedai Horgászmajális 


Tisztelt Partnereink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy tagi egyesületünk, a Kaposvári Sporthorgász Egyesület ez évben május 29-én rendezi meg a Desedai Horgászmajálist a Kaposfüredi csónakkikötőnél, amelyre tisztelettel meghívnak minden kedves érdeklődőt.
Szeretnék, ha akár nézőként, akár résztvevőként együtt köszöntenék a fő horgász-szezon kezdetét.
Bővebb tájékoztatás az alábbi telefonszámon kérhető +36 82 / 411 - 876

2016-05-19


MEGHÍVÓ KÖZGYŰLÉSRE

A Közgyűlés helye és időpontja:

7561 Nagybajom, Fő u. 40. (Városháza - díszterem) 
2016. május 26. (csütörtök) 16:30 h

Napirendi pontok:

1. Felügyelő Bizottság beszámolója

2. 2015. évi mérleg, eredmény-kimutatás és közhasznúsági melléklet megtárgyalása, elfogadása, valamint a könyvvizsgálói jelentés ismertetése

3. Beszámoló két Közgyűlés közötti tevékenységről

4. Hitelfelvétellel kapcsolatos tájékoztatás   

5. Tagfelvétel   

6. 2014-2020 Helyi Fejlesztési Stratégia elfogadása

Határozatképtelenség esetén a Közgyűlés ugyanezen - eredeti - napirendi pontokra, a fenti helyszínre kerül összehívásra

2016. május 26. (csütörtök) 17:00 órára, amely a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

Szavazati joggyakorlás: egyszerű szótöbbség; tagfelvétel esetén titkos szavazás.

2016-05-18


ELNÖKSÉGI ÜLÉS

Elnökségi ülés helye és időpontja:

7561 Nagybajom, Fő u. 40. (Városháza - díszterem) 
2016. május 26. (csütörtök) 15:00

2016-05-18


M E G H Í V Ó Tematikus Műhelymunkára

A Műhelymunka részletei a 2014-2020-as programozási időszak/Közösségi bevonás menüpontban elérhető.

2016-05-13


Tisztelt Partnereink!
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés” című (VP-6-7.4.1.1-16 kódszámú) felhívás.
A változások jegyzéke elérhető:

link:

https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-teleplskpet-meghatroz-pletek-kls-rekonstrukcija-tbbfunkcis-kzssgi-tr-ltrehozsa-fejlesztse-energetikai-korszersts-cm-felhvs

A támogatási kérelmek benyújtásának kezdete: 2016. május 02.

feltöltve: 2016-04-27


Tisztelt Partnereink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy ismét módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés” című (VP-6-7.4.1.1-16 kódszámú) felhívás beadásának kezdő időpontja. A támogatást igénylők 2016. április 21-től nyújthajták be a támogatási kérelmeiket.

link: https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-teleplskpet-meghatroz-pletek-kls-rekonstrukcijt-tbbfunkcis-kzssgi-tr-ltrehozst-fejlesztst-energetikai-korszerstst-tmogat-felhvs-benyjtsi-ideje

feltöltve: 2016-04-08


MEGHÍVÓ

Tisztelt Partnereink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Somogy Megyei Információs Pontja térségi tájékoztató fórumot szervez, amelyre szeretettel meghívjuk.

A fórum helyszíne: 7454 Somodor, Jókai u. 1-3.

A fórum időpontja: 2016. április 14. (csütörtök) 10.00 óra

A fórum programja:

A Vidékfejlesztési Programban, valamint a külterületi helyi közutak fejlesztésére, önkormányzati utak kezelésére tervezett pályázati felhívásban rejlő lehetőségek;

MVH aktualitások - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal tájékoztató, Kovács Zoltán pályázatkezelési osztály, osztályvezető

Az előadások után terepi bemutató következik, ahol egy FG200-as függesztett grédert, egy S&C DS 40-45-ös hidraulikus gémkinyúlású zúzót és egy S&C 50-25-ös mélyásó kotró adaptert lesz alkalmuk a vendégeknek megtekinteni.

A programon való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, melyet az alábbi felületen tehet meg:

http://goo.gl/forms/rJJLNRzyTU

További információ kérhető Pongrácz Máté MNVH Somogy megyei területi referenstől a 30/530-2807-es telefonszámon.

feltöltve: 2016-04-08


Tisztelt Partnereink!

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés” című (VP-6-7.4.1.1-16 kódszámú) felhívás beadásának kezdő időpontja:

a támogatást igénylők 2016. április 11-től nyújthatják be támogatási kérelmeiket.

link.: https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-teleplskpet-meghatroz-pletek-kls-rekonstrukcija-tbbfunkcis-kzssgi-tr-ltrehozsa-fejlesztse-energetikai-korszerstse-rdekben-kirt-plyzat-benyjtsi-hatrideje-

Továbbá, megjelent a Széchenyi 2020 keretében azÖnkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című (TOP-3.2.1-15 kódszámú) és az „Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása, komplex fejlesztési programok keretében” című (TOP-3.2.2-15 kódszámú) felhívás.

A támogatási kérelmek benyújtása 2016. április 22-től 2016. szeptember 30-ig lehetséges.

linkek.: https://www.palyazat.gov.hu/megjelent-az-nkormnyzati-pletek-energetikai-korszerstse-cm-felhvs

https://www.palyazat.gov.hu/megjelent-az-nkormnyzatok-ltal-vezrelt-a-helyi-adottsgokhoz-illeszked-megjul-energiaforrsok-kiaknzsra-irnyul-energiaellts-megvalstsa-komplex-fejlesztsi-programok-keretben-cm-felhvs

feltöltve: 2016-03-25


PIACNYITÁS RÁKSIBAN

Mindenkit szeretettel vár a Ráksi Porta Helyi Termelői Piac!

Nyitás: 2016. március 26. (szombat) 08:00-12:00-ig

Helyszín: Ráksi Porta Helyi Termelői Piac

Minden szombaton Nyitva!

 

feltöltve: 2016-03-22


VP6-7.2.1.2-16 - Egyedi szennyvízkezelés pályázati felhívás

Tisztelt Partnereink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy megjelent a vidéki térség falvainak megújítására irányuló "Egyedi szennyvízkezelés" pályázati felhívás (VP6-7.2.1.2-16). A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 12 milliárd Ft.

Jelen felhívás keretében a vidéki térségben lévő, kizárólag 2000 lakosegyenérték alatti településekről/településrészekről nyújtható be pályázat.

Támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszak: 2016. április 15. - 2018. április 16.

Pályázati felhívás elérhető:

https://www.palyazat.gov.hu/node/57613

feltöltve: 2016-02-10


VP-6-7.4.1.1-16 - Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés

Tisztelt Partnereink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy megjelent a településképet meghatározó épületek külső rekonstrukcióját, többfunkciós közösségi tér létrehozását, fejlesztését, energetikai korszerűsítését támogató pályázati felhívás (VP-6-7.4.1.1-16).

A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg: 26,9 milliárd Ft.

Támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszak: 2016. március 28. - 2018. március 27.

 

Pályázati felhívás elérhető:

https://www.palyazat.gov.hu/node/57619

  

feltöltve: 2016-02-10


MEGHÍVÓ KÖZGYÜLÉSRE

 

 

 

A Közgyűlés helye és időpontja:

7443 Somogyjád, Kossuth L. u. 14. (Művelődési Ház)
2016. február 08. (hétfő) 16:30
 

Napirendi pontok:

1. Hitelfelvétellel kapcsolatos tájékoztatás

2. Tagdíjelmaradások - lehetséges intézkedések

3. Helyi Fejlesztési Stratégia 2014-2020 draft verziójának elfogadása

 

Határozatképtelenség esetére ugyanezen - eredeti - napirendi pontokra kerül összehívásra a Közgyűlés a fenti helyszínre 2016. február 08. (hétfő) 17:00 órára, amely a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

feltöltve: 2016-02-01


KÖTELEZŐ MONITORING ADATSZOLGÁLTATÁS

 

Tisztelt Partnereink!

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) és az Európai Halászati Alap (EHA) keretében támogatásban részesült ügyfelek monitoring adatszolgáltatási időszaka a megelőző évek gyakorlatához képest korábban, már 2016. január 25-én indul.

Az adatszolgáltatás teljesítésének részletes feltételeiről a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) a beadási időszak kezdete előtt közlemény formájában részletes tájékoztatást nyújt honlapján (www.mvh.gov.hu).

Az adatszolgáltatást 2016. március 04-ig kell teljesíteni, amelyre kizárólag elektronikus úton van lehetőség.

Felhívjuk a figyelmet, hogy minden új elektronikus kérelem benyújtás (ideértve az adatszolgáltatás benyújtását is) előfeltétele, a kötelező évenkénti egyszeri adatellenőrzés elvégzése az MVH által működtetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben, melyről részletes tájékoztató itt olvasható.

A korábbi évekhez hasonlóan az adatszolgáltatást ügyfélkapus bejelentkezéssel lehet elvégezni az alábbi módon:

A monitoring adatszolgáltatás elvégzésére jogosult személy a www.mvh.gov.hu oldalon az „Elektronikus ügyintézés" menüben az e-monitoring alkalmazást kiválasztva, ügyfélkapus hozzáférésén keresztül, az ügyfél-azonosító beírásával töltheti ki az ügyfél nevére szóló adatlapot.

A monitoring adatszolgáltatás elvégzésére jogosult személyek:

 1. Az a természetes személy ügyfél, aki rendelkezik saját ügyfélkapuval.

2. Azok a nem természetes személy ügyfelek, amelyek egyetlen törvényes képviselővel rendelkeznek, meghatalmazás létesítése helyett, elsődleges képviselő útján is teljesíthetik monitoring adatszolgáltatási kötelezettségüket.

3. Az ügyfél meghatalmazottja vagy kamarai meghatalmazottja, amennyiben jogosultsága kiterjed a monitoring adatszolgáltatás elvégzésére.

feltöltve:2016-01-25

 


VP fejlesztési keretei
Tisztelt Partnereink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Magyar Közlöny 2016. évi 8. számában 2016. január 20-án megjelent a 1012/2016. (I.20.) számú Kormányhatározat, mely a Vidékfejlesztési Program 2016. évi fejlesztési keretét határozza meg.

A Vidékfejlesztési Program 6. prioritásához kapcsolódó felhívások keretösszegét és a tervezett megjelentetés dátumát az alábbi táblázat tartalmazza:

 

Felhívás
azonosítója neve

keret

összege (Mrd Ft)

meghirdetés módja tervezett ideje
VP6-7.2.1.2-16

 

 

Egyedi szennyvízkezelés

 

 

12,00 standard 2016. január
VP6-7.4.1.1-16 Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés 26,90 standard 2016. január

VP6-6.2.1-16

 

 

Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása - mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, mikrovállalkozás indítása

 

 

13,85 standard 2016. február
VP6-19.4.1-16 LEADER - Működési és animációs költségek támogatása 8,92 standard 2016. február
VP6-7.2.1.2-16

 

 

Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése,
közétkezetés fejlesztése

 

 

10,60 standard 2016. március
VP6-7.2.1.3-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése 18,40 standard 2016. április
VP6-19.2.1-16

 

 

LEADER - Helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

 

 

47,67 standard 2016. április
VP6-6.4.1-16 Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása 35,93 standard 2016. május
VP6-7.2.1.4-16

 

 

Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései

 

 

10,20 standard 2016. május
VP6-7.4.1-16 Jármű- és eszközbeszerzés: köz- és vagyonbiztonságot szolgáló fejlesztések, falu- és tanyagondnoki szolgálat fejlesztése jármű- és eszközbeszerzéssel 8,30 standard 2016. május
VP6-16.3.1-16

 

 

Kis gazdasági szereplők között létrehozott együttműködések, beleértve a turisztikai együttműködéseket

 

 

2,96 standard 2016. július
VP6-16.9.1-16 Szolidáris gazdálkodás és közösség által támogatott mezőgazdaság 1,30 standard 2016. október
VP6-19.3.1-16

 

 

LEADER - Helyi akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása

1,92 standard 2016. november
feltöltve:2016-01-25

MEGHÍVÓ KÖZGYÜLÉSRE

 

A Közgyűlés helye és időpontja:

7432 Hetes, Vikár Béla u. 74. (Faluház)
2016. január 14. (csütörtök) 16:30
 

Napirendi pontok:
1. Beszámoló a 2015. évi tevékenységről

2. 2016. évi tagdíj mértékének megállapítása

3. 2016. évi Munkaterv elfogadása

4. Hitelfelvétel a működés előfinanszírozására

5. Pénzügyi beszámoló és a 2016. évi pénzügyi terv, költségvetés elfogadása

6. Alapszabály módosítása

Határozatképtelenség esetére ugyanezen - eredeti - napirendi pontokra kerül összehívásra a Közgyűlés a fenti helyszínre 2016. január 14. (csütörtök) 17:00 órára, amely a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

feltöltve: 2016-01-07


 

Elnökségi ülés

Elnökségi ülés helye: 7400 Kaposvár, Fő u. 10. szám 16. iroda  

Időpontja:  2016. január 14. (csütörtök) 14:00

feltöltve: 2016-01-07


 

Felügyelő Bizottsági ülés

Felügyelő Bizottsági ülés helye: 7400 Kaposvár, Fő u. 10. szám 16. iroda

Időpontja: 2016. január 14. (csütörtök) 10:00

feltöltve: 2016-01-07