Hírek 2015

MEGHÍVÓ KÖZGYÜLÉSRE

 

A Közgyűlés helye és időpontja:

7441 Magyaregres, Rákóczi u. 4. (Kultúrház) 
2015. november 19. (csütörtök) 16:30 h
 

Napirendi pontok:

1. Beszámoló két Közgyűlés között eltelt időszak munkájáról

2. 2014-2020 Helyi Fejlesztési Stratégia tervezésének folyamata

3. Tervezői Csoport megválasztása

4. Tagfelvétel

Határozatképtelenség esetére ugyanezen - eredeti - napirendi pontokra összehívom a Közgyűlést a fenti helyszínre 2015. november 19. (csütörtök) 17:00 órára, amely a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

feltöltve: 2015-11-11


ELNÖKSÉGI ÜLÉS

Elnökségi ülés helye:  7400 Kaposvár, Fő u. 10. fsz. 16. iroda

Időpontja: 2015. november 19. (csütörtök) 14:30 h

feltöltve: 2015-11-11

 


Tisztelt Partnereink!

 

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy megjelent a Darányi Ignác Terv EMVA társfinanszírozású intézkedései Irányító Hatóságának 35/2015 (X.28.) számú Közleménye az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 21/2015. (IV.17.) MvM rendelet
módosításáról.

A közlemény a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-tól igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 21/2015. (IV.17.) MvM rendeletben a művelet megvalósítására és a kifizetési kérelem benyújtására meghatározott határidők módosítását tervezi, a művelet megvalósításának és a kifizetési kérelem benyújtásának határideje várhatóan 2015. november 6-a lesz.

Fontos, hogy az IH közlemény tájékoztatú jellegű, nem pótolja a rendelet hatályos szabályainak ismeretét.

A 25/2015. (X.28.) számú közlemény innen letölthető.

 

feltöltve: 2015-10-29


MEGHÍVÓ

 

Tisztelt Partnereink!

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Észak-Kaposi Partnerek Vidékfejlesztési Egyesület (LEADER HACS) a 2007-2013 közötti programozási időszak zárásához kapcsolódóan két rendezvényt tart.

 

Rendezvények témája:

     - 2007-’13-as időszak zárójelentésének összefoglalása, főbb eredmények bemutatása

 

Időpontja és helyszínei:

-      2015. október 27. (kedd) 15:00 h 7464 Ráksi, Fő u. 18. (Polgármesteri Hivatal)

 -      2015. október 28. (szerda) 15:00 h – 7471 Zimány, Kossuth L. u. 31. (Kultúrház)

 

Előadók: Kiss Péter Pálné Elnök - Észak-Kaposi Partnerek VFE LEADER HACS

              Szőke Zsófia mb. szakmai irányító - Észak-Kaposi Partnerek VFE LEADER HACS

 

Megjelenésükre feltétlenül számítunk!

 

feltöltve: 2015-10-21

 


 

Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása

Tisztelt Partnereink!

 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy megjelent a Vidékfejlesztési Program az „Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása” című (VP-4-11.1.-11.2.-15 kódszámú) felhívás, amely felhívásra támogatási kérelmet az aktív mezőgazdasági termelők nyújthatnak be.

A pályázati felhívással kapcsolatos információkat itt olvashatják. http://palyazat.gov.hu/doc/4525

feltöltve: 2015-10-14


1721/2015.(X.6.) Korm. határozat

Tisztelt Partnereink!

 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Vidékfejlesztési Program pályázati felhívásainak ütemezése az 1721/2015. (X.6.) Korm. határozat alapján nyilvánossá vált.

A felhívások megnevezése és a felhívások meghirdetésének tervezett idejét a Korm. határozat  1. számú melléklete tartalmazza.

feltöltve: 2015-10-14

 Tisztelt Partnereink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága támogatási felhívást tett közzé, melynek keretében egyedi támogatási igény nyújtható be az alábbi két előirányzat valamelyikére:
  •     egyházak közösségi célú programjainak és beruházásainak támogatása 
  •     egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások támogatása
A felhívás kódjai: EGYH-KCP-16, EGYH-EOR-16
A támogatási kérelmek benyújtásának határideje: 2015. október 29.

 

 
A felhívás és útmutató az alábbi linkek alatt elérhetőek:
feltöltve: 2015-10-14


Vidékfejlesztési Program Kézikönyv

Tisztelt Partnereink!


Tájékoztatjuk Önöket, hogy megjelent a Vidékfejlesztési Programot bemutató kamarai kézikönyv, mely innen letölthető.

A kézikönyv a mezőgazdasági termelők, erdőgazdálkodók, élelmiszer-feldolgozók, más, vidéken működő vállalkozások, nonprofit szervezetek, önkormányzatok számára mutatja be közérthető nyelven a Vidékfejlesztési Program lényeges elemeit. A kiadvány minden műveletet egy-két oldalban foglal össze, a megértést ábrák és táblázatok segítik.

feltöltve: 2015-09-04


Projektötlet gyűjtés 2014-2020

 

Tisztelt Partnereink!

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Európai Bizottság hétfőn (2015.08.10.) hivatalosan elfogadta a 2014-2020 közötti magyarországi vidékfejlesztési programot (VP).

 link: http://palyazat.gov.hu/az_europai_bizottsag_altal_elfogadott_operativ_programok_2014_20

Az Észak-Kaposi Partnerek Vidékfejlesztési Egyesület már megkezdte a 2014-2020-as időszak Helyi Fejlesztési Stratégiájának (HFS) megtervezését. Annak érdekében, hogy a tervezett pályázati kiírások a térség valós igényeihez igazodjanak, projektötlet gyűjtést kezd.

A fejlesztési elképzeléseket tartalmazó projekt adatlapokat 2015. szeptember 21-ig (hétfő) várjuk, e-mail-ben (eszakkaposipartnerek@gmail.com), személyesen (7400 Kaposvár, Fő u. 10. fsz. 15. iroda), vagy postai úton (7401 Kaposvár, Pf. 25.).

 A HACS az illetékességi területét alkotó, alábbi 33 településről várja a fejlesztési elképzeléseket, projektötleteket:

 Alsóbogát, Bodrog, Csombárd, Ecseny, Edde, Felsőmocsolád, Gadács, Hetes, Igal, Juta, Kaposújlak, Kazsok, Magyaratád, Magyaregres, Mernye, Mezőcsokonya, Nagybajom, Osztopán, Patalom, Pálmajor, Polány, Ráksi, Somodor, Somogyaszaló, Somogyfajsz, Somogygeszti, Somogyjád, Somogysárd, Somogyszil, Szentgáloskér, Újvárfalva, Várda, Zimány 

A projektötlet gyűjtésére szolgáló adatlap innen letölthető!

 Az adatlapon szereplő témakörök a fejlesztési projektötletek kategorizálását hivatott megkönnyíteni a tervezés során, tehát nem minősülnek konkrét intézkedésnek, így bármely felmerült fejlesztési elképzelést, kérjük, hogy rögzítsenek (19. pont).

 A fentiek alapján a HACS más Operatív Programok (pl: GINOP) által nyújtott támogatási lehetőségekhez illeszkedő fejlesztési elképzeléseket is fel kívánja mérni, a kapcsolódási pontok feltérképezése érdekében.

 

feltöltve: 2015-08-15

Tisztelt Partnereink!

Tájékoztjuk Önöket, hogy hamarosan lejárnak az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból társfinanszírozott egyes beruházási jogcímekre vonatkozó megvalósítási, illetve kifizetési kérelem benyújtási határidők.
Ezzel kapcsolatosan a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal az alábbi tájékoztatást nyújtja:

Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy 2015. augusztus 31-én lejárnak az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból társfinanszírozott egyes beruházási jogcímekre vonatkozó megvalósítási illetve kifizetési kérelem benyújtási határidők. A közelgő határidőre tekintettel kérjük, hogy kifizetési kérelmeik benyújtásával ne várjanak a benyújtási határidő végéig, azokat minél előbb nyújtsák be.

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a kérelem benyújtási felületen külön bejelölhető, ha a 10 napon belüli módosítási lehetőséggel élni kívánnak. Javasoljuk, hogy a módosítás lehetőségét csak akkor válasszák, ha valamilyen dokumentum vagy adat még hiányzik a kérelemhez, és azzal utólag szeretnék kiegészíteni a kérelmet. Azon kérelmek elbírálását, melyeket az ügyfelek nem kívánnak módosítani, az MVH rögtön meg tudja kezdeni, ezáltal az ügyfelek előbb juthatnak a támogatáshoz.

 

Az egyes beruházási jogcímek esetében a közeljövőben lejáró megvalósítási és utolsó kifizetési kérelem benyújtási határidőkről az alábbi összefoglaló táblázatban nyújtunk áttekintő tájékoztatást.

 

Nyomatékosan felhívjuk a figyelmet, hogy a határidők módosítására nincs lehetőség! A Vhr. vonatkozó szabályai szerint egyes konkrét ügyekben (különösen jogorvoslati eljárást követő esetekben) a megvalósítási és utolsó kifizetési kérelem benyújtási határidők a táblázatban foglaltaktól egyedileg eltérhetnek!

 

 

Jogcím

Legkésőbbi megvalósítási határidő

Utolsó kifizetési kérelem benyújtási határidő

Az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztéséhez nyújtandó támogatás a 34/2008. (III. 27.) FVM rendelet alapján

 

Támogatási kérelem benyújtási időszak:

2008.03.28-2008.05.05

2008.06.16-2008.07.16

2009.11.01-2009.11.30

2011.09.15-2011.10.14

 

2015. augusztus 31.

(Amennyiben a támogatásra jogosult ügyfél jogorvoslati eljárást követően 2014. március 31. után jogerőre emelkedett helyt adó, vagy részben helyt adó támogatási döntéssel rendelkezik)

2015. augusztus 31. (Amennyiben a támogatásra jogosult ügyfél jogorvoslati eljárást követően 2014. március 31. után jogerőre emelkedett helyt adó, vagy részben helyt adó támogatási döntéssel rendelkezik)

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatás a 122/2009. (IX.17.) FVM rendelet alapján

 

Támogatási kérelem benyújtási időszak:

2009.10.01-2010.11.16.

 

lejárt

2015. augusztus 31.

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatás a 76/2011. (VII.29) VM rendelet alapján

 

Támogatási kérelem benyújtási időszak:

2011.09.30-2011.12.05.

 

lejárt

2015. augusztus 31.

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatás a 35/2013. (V.22.) VM rendelet alapján

Támogatási kérelem benyújtási időszak:

2013.06.17-2013.09.30

 

2015. augusztus 31.

2015. augusztus 31.

A LEADER Európai Unión belüli és harmadik országbeli területekkel való nemzetközi együttműködés végrehajtásához 2012-től nyújtandó támogatás a 99/2012. (IX. 25.) VM rendelet

alapján

 

Támogatási kérelem benyújtási időszak:

2012.10.30-2013.09.02

2013.10.15-2013.11.29

 

2015. augusztus 31.

2015. augusztus 31.

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER térségek közötti együttműködés végrehajtásához nyújtandó támogatás a 11/2013. (III. 5.) VM rendelet alapján

 

Támogatási kérelem benyújtási időszak:

2013.04.02-2013.11.29

 

2015. augusztus 31.

2015. augusztus 31.

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez a 2013. évben nyújtandó támogatás a 62/2013. (VII. 24.) VM rendelet alapján (Kertészeti gépbeszerzés II.)

 

Támogatási kérelem benyújtási időszak:

2013.08.15-2013.10.18.

 

2015. augusztus 31.

2015. augusztus 31.

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek beszerzéséhez a 2015. évben nyújtandó támogatás a 26/2015. (V. 6.) MvM rendelet alapján (Kertészeti gépbeszerzés III.)

 

Támogatási kérelem benyújtási időszak:

2015.05.18-2015.06.01.

 

2015. október 15.

2015. október 15.

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében technológiai berendezések korszerűsítés céljából történő beszerzéséhez nyújtandó támogatás a 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet alapján

 

Támogatási kérelem benyújtási időszak:

2013.12.16-2014.01.31.

 

2015. augusztus 31.

2015. augusztus 31.

Mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatás a 47/2008. (IV.17.) FVM rendelet alapján

 

Támogatási kérelem benyújtási időszak:

2008. 05. 05 – 2008. 06.16.

2009. 10. 20. – 2009. 11. 30.

 

lejárt

2014. március 31. után jogerőre emelkedett tám. hat. esetén 2015. augusztus 31.

Mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatás a 49/2012. (V.22.) VM rendelet alapján

 

Támogatási kérelem benyújtási időszak:

2012. 06.22. – 2012. 07.23.

 

lejárt

2015. augusztus 31.

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági utak fejlesztéséhez nyújtandó támogatás a 125/2009. (IX. 29.) FVM rendelet alapján

 

Támogatási kérelem benyújtási időszak:

2009.10.01-2009.11.02

 

2015. augusztus 31.

2015. augusztus 31.

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági utak fejlesztéséhez a 2012. évtől nyújtandó támogatás a 111/2011. (XI. 24.) VM rendelet alapján

 

Támogatási kérelem benyújtási időszak:

2012.01.01-2012.01.31

2015. augusztus 31. (Amennyiben a támogatásra jogosult ügyfél jogorvoslati eljárást követően 2014. március 31. után jogerőre emelkedett helyt adó, vagy részben helyt adó támogatási döntéssel rendelkezik)

2015. augusztus 31. (Amennyiben a támogatásra jogosult ügyfél jogorvoslati eljárást követően 2014. március 31. után jogerőre emelkedett helyt adó, vagy részben helyt adó támogatási döntéssel rendelkezik)

Az innovatív technológiák bemutató-üzemi tájékoztató programokkal való megismertetéséhez nyújtandó támogatás a 69/2013. (VII. 29.) VM rendelet alapján

Támogatási kérelem benyújtási időszak:

2013.09.01-2014.06.30

lejárt

 

2015. augusztus 31. (Amennyiben a támogatásra jogosult ügyfél jogorvoslati eljárást követően 2014. március 31. után jogerőre emelkedett helyt adó, vagy részben helyt adó támogatási döntéssel rendelkezik)

Falumegújításra és -fejlesztésre nyújtandó támogatás a 135/2008 (X.18.) FVM rendelet alapján

 

Támogatási kérelem benyújtási időszak:

2008.10.19-2009.01.10.

2009.11.16.-2009.12.20.

A támogatási határozat közlésétől számított 3 év + 6 vagy 12 hónap közbeszerzés esetében

(közbeszerzés: 2009.12.15 előtt benyújtott támogatási kérelem esetén +12 hónap, 2009.12.15. után benyújtott támogatási kérelem esetén +6 hónap).

Megvalósítás + 1 év, de legkésőbb 2015. augusztus 31.

Mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatás a 136/2008. (X. 18.) FVM rendelet alapján

 

Támogatási kérelem benyújtási időszak:

2008.10.19-2009.01.10.

2009.11.16-2009.12.20.

Építési beruházás esetén a támogatási határozat közlésétől számított 3 év (Ha közbeszerzéses 2009.12.15 előtt benyújtott támogatási kérelem esetén +12 hónap, 2009.12.15. után benyújtott támogatási kérelem esetén +6 hónap)

Kizárólag Gépbeszerzés esetén a támogatási határozat közlésétől számított 2 év (Ha közbeszerzéses + 6 hónap)

Megvalósítás + 1 év, de legkésőbb 2015. augusztus 31.

Mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatás a 33/2011. (IV. 28.) VM rendelet alapján

 

Támogatási kérelem benyújtási időszak:

2011.06.15-07.15.

Építési beruházás esetén a támogatási határozat közlésétől számított 3 év (Ha közbeszerzéses  +6 hónap)

Kizárólag Gépbeszerzés esetén a támogatási határozat közlésétől számított 2 év (Ha közbeszerzéses + 6 hónap)

Megvalósítás + 1 év, de legkésőbb 2015. augusztus 31.

Mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatás a 47/2012. (V. 11.) VM rendelet alapján

 

Támogatási kérelem benyújtási időszak:

2012.06.01-06.30.

2015. augusztus 31.

2015. augusztus 31.

Vidéki örökség megőrzésére nyújtandó támogatás a 138/2008. (X. 18.) FVM rendelet alapján

 

Támogatási kérelem benyújtási időszak:

2008.10.19.-2009.01.10.

2009.11.16.-2009.12.20.

A támogatási határozat közlésétől számított 3 év + 6 vagy 12 hónap közbeszerzés esetében

(közbeszerzés: 2009.12.15 előtt benyújtott támogatási kérelem esetén +12 hónap, 2009.12.15. után benyújtott támogatási kérelem esetén +6 hónap).

Megvalósítás + 1 év, de legkésőbb 2015. augusztus 31.

Turisztikai tevékenységek ösztönzésére nyújtandó támogatás a 137/2008. (X. 18.) FVM rendelet alapján

 

Támogatási kérelem benyújtási időszak:

2008.10.19- 2009.01.10.

A támogatási határozat közlésétől számított 3 éven belül, ami közbeszerzés esetén 12 hónappal hosszabbodik

Megvalósítás + 1 év, de legkésőbb 2015. augusztus 31.

Turisztikai tevékenységek ösztönzésére nyújtandó támogatás a 160/2009. (XI. 19.) FVM rendelet alapján

 

Támogatási kérelem benyújtási időszak:

2009.11.16-2009.12.20.

A támogatási határozat közlésétől számított 3 év + 6 vagy 12 hónap közbeszerzés esetében

(közbeszerzés: 2009.12.15 előtt benyújtott támogatási kérelem esetén +12 hónap, 2009.12.15. után benyújtott támogatási kérelem esetén +6 hónap).

Megvalósítás + 1 év, de legkésőbb 2015. augusztus 31.

Turisztikai tevékenységek ösztönzésére nyújtandó támogatás a 44/2011. (V. 26.) VM rendelet alapján

 

Támogatási kérelem benyújtási időszak:

2011.07.01-08.01.

A támogatási határozat közlésétől számított 3 éven belül, ami közbeszerzés esetén 6 hónappal hosszabbodik

Megvalósítás + 1 év, de legkésőbb 2015. augusztus 31.

Turisztikai tevékenységek ösztönzésére nyújtandó támogatás az 52/2012. (VI. 8.) VM rendelet alapján

 

Támogatási kérelem benyújtási időszak:

2012.07.01-07.31.

2015. augusztus 31.

2015. augusztus 31.

Turisztikai tevékenységek ösztönzésére nyújtandó támogatás a 104/2013. (XI. 14.) VM rendelet alapján

 

Támogatási kérelem benyújtási időszak:

2013.11.25.-2014.01.15.

2015. augusztus 31.

2015. augusztus 31.

Integrált közösségi és szolgáltató tér (IKSZT) kialakítására és működtetésére igénybe vehető támogatás a 112/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet alapján

 

Támogatási kérelem benyújtási időszak:

2009.09.01-2009.10.15.

A támogatási határozat közlésétől számított 3 éven belül, ami közbeszerzés esetén 12 hónappal meghosszabbodik

2015. augusztus 31.

Nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálásra nyújtandó támogatás a 129/2012. (XII. 17.) VM rendelet alapján

 

Támogatási kérelem benyújtási időszak:

2013.02.15.-2013.07.02.

2015. augusztus 31.

2015. augusztus 31.

A vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére igénybe vehető támogatások a 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet alapján

 

Támogatási kérelem benyújtási időszak:

2013.11.25.-2013.12.13.

2015. augusztus 31.

2015. augusztus 31.

A vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére igénybe vehető támogatások a 21/2015. (IV. 17.) MvM rendelet alapján

 

Támogatási kérelem benyújtási időszak:

2015.05.07.-05.18.

2015. október 30.

2015. október 30.

 

Az ügyfelekkel közös érdek a határidő megtartása, mivel a fennmaradó idő nélkülözhetetlen a kifizetési kérelmek ügyintézésére, az előírt ellenőrzések végrehajtására és a jogos támogatások kifizetésére, tekintettel arra, hogy a vonatkozó uniós jogszabály az ÚMVP keretében igénybe vehető támogatásnak a kifizető ügynökség által történő kifizetésére a 2015. december 31-i határidőt írja elő, amelyet minden körülmények között be kell tartani.

 

Kérjük, hogy kifizetési kérelmeik összeállítása során fokozott figyelmet fordítsanak a pontos és hiánytalan kitöltésre, illetve ellenőrizzék, hogy minden szükséges mellékletet csatoltak-e. Kérjük, hogy a pontos kitöltéshez tanulmányozzák a vonatkozó jogszabályokat, MVH közleményeket és kitöltési útmutatókat!

 

A mielőbbi és lehetőleg hiánytalan kifizetési kérelem benyújtás, a hiánypótlás soron kívüli teljesítése, valamint a jól elkészített és teljes kifizetési kérelem esetében a 10 napos módosítási lehetőségről való lemondás elősegítik a támogatásnak a lehető legrövidebb időn belül történő kifizetését.  Az MVH a maximális kapacitását és minden lehetséges eszközét ezen cél szolgálatába állította.

 

Köszönjük Ügyfeleink segítő együttműködését!

 

További tájékoztatás az ugyfelszolgalat@mvh.gov.hu e-mail címen kérhető.

A tájékoztató innen word fomátumban letölthető.

 

feltöltve: 2015-08-11


Tisztelt Partnereink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy megjelent az az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások kifizetésének igényléséről szóló 89/2015. (VII.29.) számú MVH közlemény.

link: http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk892015

Felhívjuk figyelmüket, hogy a kifizetési kérelem legkésőbb 2015. október 30. napjáig nyújtható be, elektronikusan (ügyfélkapun keresztül) az MVH által rendszeresített formanyomtatványon.

feltöltve: 2015-08-07


MEGHÍVÓ

 

A SOMOGYI ÉRTÉKEK NAPJÁRA

 

A Somogy Megyei Önkormányzat tisztelettel meghívja Önt és kedves Családját a Somogyi Értékek Napjára és a Kaposvári Vigasságok terének bemutatására 2015. augusztus 28-án.

 A rendezvény a kaposvári Kossuth téren veszi kezdetét 12 óra 15 perckor.

A rendezvény meghívója innen letölthető.

feltöltve: 2015-08-03


 
Tisztelt Partnereink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Magyar Közlöny 2015. évi 107. számában a 34/2015. (VII.22.) MvM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló rendelet.
A közlöny letölthető innen.
 
feltöltve: 2015-07-23

Tisztelt Partnereink!

 


Tájékoztatjuk Önöket, hogy megjelent a  Darányi Ignác Terv EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 23/2015. (V. 29.) számú közleménye az EMVA társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletekben írt projektmegvalósítási és kifizetési kérelem benyújtási határidők meghosszabbításáról

A közlemény szövege letölthető innen. 

feltöltve: 2015-06-02

 

A Közgyűlés helye és időpontja:

7452 Somogyaszaló, Kossuth L. u. 83. (Kultúrház)

2015. május 28. (csütörtök) 16:30

 

Határozatképtelenség esetén, a Közgyűlés ugyanezen - eredeti - napirendi pontokkal, a fenti helyszínen 2015. május 28. (csütörtök) 17:00 órakor kerül megtartásra, amely a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.
 

feltöltve: 2015-05-20


 

ELNÖKSÉGI ÜLÉS

Elnökségi ülés helye és időpontja:

7400 Kaposvár, Fő u. 10. szám 16. iroda

2015. május 27. (szerda) 14:00 óra

 

feltöltve: 2015-05-20


FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI ÜLÉS

 

FEB ülés helye és időpontja:

7400 Kaposvár, Fő u. 10. szám 16. iroda

2015. május 27. (szerda) 13:00 óra

 

feltöltve: 2015-05-20


Forráskimerülés miatt zárult a benyújtás a tanyabusz pályázat 2-es célterületén

 

A nagy érdeklődés miatt a támogatási igény meghaladja a jogszabályban előirányzott keretösszeget, ezért az Irányító Hatóság a 12/2015.(V. 7.) számú Közlemény alapján az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból  a vidéki gazdaság és  lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások jogcím 2. célterületére vonatkozóan a mai napon (2015. május 7.) 11 óra 15 perctől felfüggesztette a támogatási kérelmek benyújtásának lehetőségét. Bővebb tájékoztatás az alábbi közleményben olvasható:

Darányi Ignác Terv EMVA társfinanszírozású intézkedései Irányító Hatóságának 12/2015 (V. 7.) számú közleménye.

2015-05-07

Tisztelt Partnereink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Magyar Közlöny 2015. évi 63. számában a 26/2015. (V.6.) MvM rendelet 10. Záró rendelkezése 14. §-tól tartalmazza a Vidéki alapszolgáltatás rendelet módosítását, továbbá a 8. számú melléklet a műszaki paraméterekre vonatkozó módosításokat.
Felhívjuk figyelmüket, hogy a benyújtási időszak 2015. május 07. holnap reggel 08:00 órától kezdődik és forráskimerülésig, de legkésőbb 2015. május 18-ig tart.
A közlöny letölthető innen.
2015-05-06

Tisztelt Partnereink!

 

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy megjelent az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 21/2015. (IV. 17.) MvM rendelet módosításával kapcsolatos 8/2015 (IV. 30.) számú Irányító Hatósági Közlemény.

 

Jelen közlemény többek között a benyújtási határidő módosítását is érinti:

 

Támogatási kérelem 2015. május 07. 08:00 órától forráskimerülésig, de legkésőbb 2015. május 18. 08:00 óráig nyújtható be.

 

A módosítás továbbá rendelkezik a kisbuszok és mikrobuszok pontos műszaki paramétereiről, valamint az igényelhető támogatásaik összegéről is. 

A közlemény letölthető innen.

2015-05-04

Tisztelt Partnereink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy megjelent az 55/2015. (IV. 24.) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a kérelmet elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül lehet az MVH-hoz benyújtani és a benyújtási ideje 2015. május 4. 8:00 órától forráskimerülésig, de legkésőbb 2015. május 13. 18:00 óráig.

feltöltve: 2015-04-24

Tisztelt Partnereink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy megjelent a Magyar Közlöny 2015. évi 53. számában az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 21/2015. (IV.17.) MvM rendelet.

Támogatás vehető igénybe új gépjármű beszerzésére:

- kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztésére falu- és tanyagondnoki szolgáltatás ellátásához (1. célterület) és
- kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztésére egyéb szolgáltatás ellátásához kapcsolódóan
 (2. célterület.)

Támogatás igénylésére jogosult ügyfélkör: települési önkormányzat, önkormányzati társulás, települési nemzetiségi önkormányzat, egyházi jogi személy, nonprofit szervezet.
A támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszak:

2015. május 04. 08:00 órától, forráskimerülésig, de legkésőbb 2015. május 13. 18:00 óráig.
Benyújtás módja: Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz,  ügyfélkapun keresztül.
feltöltve: 2015-04-20

Tisztelt Partnereink!

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Magyar Közlöny 2015. évi 38. számában megjelent a Kormány 1173/2015. (III.24.) Korm. haztározata a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési keretének megállapításáról.

feltöltve: 2015-04-03

 


Tisztelt Partnereink!

 

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy megjelent az Irányító Hatóság 6/2015 számú közleménye a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-ben igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló rendelet megjelenéséről. 

Az első célterület keretében támogatás vehető igénybe új és már meglévő falu -és tanyagondnoki szolgáltatás fejlesztéséhez, a második célterület keretében egyéb szociális, bűnmegelőzési és közösségi szolgáltatások fejlesztéséhez új gépjármű beszerzésére. 

A benyújtási időszak kezdete: 2015. április közepe

 

Az alapszolgáltatások jogcím kedvezményezettjeinek köre a települési önkormányzatokra, önkormányzati társulásokra, nemzetiségi önkormányzatokra, nonprofit szervezetekre (egyesületek, alapítványok, például polgárőr egyesületek) és egyházi jogi személyekre
terjed ki.

A vonatkozó IH közleményt mellékelve küldjük.

A konkrét pályázati felhívás / rendelet megjelenéséről azonnal tájékoztatjuk Önöket.

feltöltve: 2015-03-16

Tisztelt Partnereink !
Tájékoztatjuk Önöket, hogy megjelent

- az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) és az Európai Halászati Alapból (EHA) támogatott intézkedések 2015. évi program szintű monitoring adatszolgáltatás teljesítésének részletes szabályairól szóló 28/2015. (II. 20.) számú MVH Közlemény

link: http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk282015

- valamint a 29/2015. (II. 20.) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) támogatott intézkedések 2015. évi kiegészítő monitoring adatszolgáltatás teljesítésének részletes szabályairól

Az ügyfél monitoring adatszolgáltatási kötelezettségét kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül teljesítheti 2015. február 17. és március 19. között.

A linkekre kattintva közvetlenül elérhetőek a közlemények és mellékleteik (kitöltési útmutatók, segédletek, oktató videók).  

Kérjük, figyelmesen olvassák el a közleményeket és az ügyfélkapura belépve (www.mvh.gov.hu -> elektronikus ügyintézés -> e-monitoring -> ügyfélkapus belépés ->  EMVA -> Általános - Több jogcímhez köthető -> EMVA-HOP Monitoring 2014.) ellenőrizzék, mely jogcímen van adatszolgáltatási kötelezettségük.

Amennyiben adott ügyfélnek nincs adatszolgáltatási kötelezettsége, akkor az elektronikus felületen a "Rögzített kérelem folytatása" és a "Beadott kérelem módosítása" listák üresek.
A 2015. évi adatszolgáltatási kötelezettség többek között az alábbi jogcímeket érinti:
- 137/2008. (X.18.) és 160/2009. (XI.19.) FVM rendelet, 44/2011. (V.26.), 52/2012. (VI.8.) és  
  104/2013. (XI.14.) VM rendelet szerinti Turisztikai tevékenységek ösztönzése
- 103/2013. (XI.8.) VM rendelet a Vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott
  alapszolgáltatások fejlesztése
- 135/2008. (X.18.) FVM és 102/2012. (X.1.) VM rendelet Falumegújítás - és fejlesztés
- 138/2008. (X.18.) FVM és 103/2012. (X.1.) VM rendelet szerinti Vidéki örökség megőrzése
- 136/2008. (X.18.) FVM és a 33/2011. (VI.28.) és a 47/2012. (V.11.) VM rendelet szerinti
  Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése
- 11/2013. (III.5.) VM rendelet LEADER Térségek közötti együttműködés
feltöltve: 2015-02-26


Tisztelt Partnereink !

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal a

BRB Buda Regionális Bank ZRT.,
DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank ZRT.
Dél-Dunántúli Takarék Bank ZRT. és az
ÉRB Észak-magyarországi Regionális Bank ZRT.

engedélyeinek korlátozása és felfüggesztése miatt azon ügyfelek részére nem teljesíthet kifizetést, akik a felsorolt pénzintézeteknél rendelkeznek MVH-hoz bejelentett fizetési számlaszámmal.

Az utalások újraindítása érdekében szükséges teendőkről a Hivatal az alábbi tájékoztatást adja:
http://www.mvh.gov.hu/wps/portal/!ut/p/_s.7_0_A/7_0_CH?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/MVH_hu/Kozlemenyek3/

Az MNB döntései alapján az MVH az esedékes kifizetéseket a pénzintézetek ügyfelei részére mindaddig nem teljesíti, amíg azok új fizetési számlaszámot nem jelentenek be.

A fentiekre figyelemmel az MVH kéri valamennyi érintett ügyfelét, aki az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe az érintett pénzintézeteknél vezetett fizetési számlaszámot jelentett be, hogy egy másik pénzintézetnél nyisson új fizetési számlát és az új fizetési számlaszámot jelentse be a fenti link alatt olvasható tájékoztatóban megjelölt formanyomtatványok egyikén.

A fentiektől eltérően kell eljárnia azoknak az ügyfeleknek, akik a pénzintézetekkel - az ügyfél és a pénzintézet közötti finanszírozási (hitel) kapcsolattal összefüggő - az MVH ügyfél-nyilvántartási rendszerében rögzített fizetési számlaszámra vonatkozó megállapodást  kötöttek.
Amennyiben ezen ügyfelek a fizetési számlaszámukat meg kívánják változtatni, arra kizárólag abban az esetben van lehetőség, ha a banki megállapodás az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerből való törléséhez a pénzintézet helyett a felügyeleti biztos (vagy a későbbiekben kirendelt felszámoló vagy végelszámoló) hozzájárul.

Kérjük, azon ügyfeleink, akik pályázatának MVH elszámolása és kifizetése folyamatban van, a fentiekre való tekintettel szíveskedjenek eljárni.

feltöltve: 2015-02-26

Tisztelt Partnereink!


Tájékoztatjuk Önöket, hogy megjelent a Miniszterelnökséget vezető miniszter 7/2015. (II.17.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási tárgyú rendeletek módosításáról.

A rendelet az alábbi linken keresztül elérhető:

http://www.magyarkozlony.hu/dokumentumok/d160808a0d788a5f0c3742a4f3198cd920b43c07/megtekintes

feltöltve: 2015-02-18


Tisztelt Partnereink!

Tájékoztatjuk, hogy 2015. február 01-jétől ismét lehetőség nyílik kifizetési kérelmek benyújtására.

A kifizetési időszak egészen 2015. augusztus 31-ig tart, ugyanakkor felhívjuk a figyelmet, hogy a legtöbb jogcím esetében 2015. május 31-ig nyújtható be kifizetési kérelem.
A benyújtás módja: elektronikusan, ügyfélkapun keresztül (www.mvh.gov.hu)
Az alábbi linkeken keresztül közvetlenül elérhetők az egyes jogcímek MVH közleményei:

- ÚMVP III. Vidéki örökség megőrzése

9/2015. (I. 23.) számú MVH Közlemény

- Vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások

21/2015. (I. 23.) számú MVH Közlemény

- ÚMVP III. Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése

26/2015. (I. 26.) számú MVH Közlemény

- LEADER térségek közötti együttműködés végrehajtásához nyújtandó támogatás

18/2015. (I. 23.) számú MVH Közlemény

- ÚMVP III. Falumegújítás- és fejlesztés

 11/2015. (I. 23.) számú MVH Közlemény

- ÚMVP III. Turisztikai tevékenység ösztönzése 

20/2015. (I. 23.) számú MVH Közlemény

- ÚMVP IV. LEADER jogcím

14/2015. (I.23.) számú MVH Közlemény


feltöltve: 2015-01-28

Kedves Partnereink!
Ezúton szeretnénk felhívni szíves figyelmüket, hogy a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége (FATOSZ) ebben az évben is országos szinten gyűjt információkat a vidéki helyszíneken megrendezésre kerülő programokról, fesztiválokról. A beküldött program információk alapján a rendezvények listáját a korábbi években megszokott módon minél szélesebb körben igyekeznek népszerűsíteni honlapokon, FACEBOOK oldalakon, nyomtatott kiadványokban a különböző médiapartnereink segítségével és aktív közreműködésével (www.falusiturizmus.hu, www.videkjaro.hu, www.sokszinuvidek.hu, www.laptopkonyha.hu, www.gasztroutazas.info, www.itthon.hu , www.mok.hu, VERANDA Magazin, Itthonotthon van Magazin, fesztiválnaptárak).
A FATOSZ kérésének megfelelően, ezúton szeretnénk kérni segítő közreműködésüket abban, hogy minél több kulturális (hagyományőrző, kézműves, folklór), aktív- és zöld turisztikai, valamint gasztronómiai program adatai kerüljenek be a Vidékjáró kezdeményezés országos nyilvántartásába.

Kérjük, hogy a mellékletben található táblázatot kitöltve, legkésőbb 2015. január 20-ig küldjék meg részünkre az alábbi e-mail címre: eszakkaposipartnerek@gmail.com

A szervezők kérését továbbítva kérjük, hogy a táblázatban lehetőség szerint minden egyes felsorolt rendezvényhez valamennyi oszlopot szíveskedjenek kitölteni, a rendezvény leírásánál pedig legalább 10 mondatot szerepeltessenek.
Minden program esetén lehetőség szerint szíveskedjenek legalább egy fényképet is csatolni (pl. a helyszínről, rendezvénysorozat esetén a korábbi években megrendezett valamely rendezvényről, vagy már elkészült, nyilvános grafika, látványterv) amellyel az adott esemény kiadványokban beharangozható.

feltöltve: 2015-01-16


MEGHÍVÓ KÖZGYŰLÉSRE

 

A Közgyűlés helye és időpontja:

7434 Mezőcsokonya, Kossuth L. u. 1. (önkormányzat épülete)

2015. január 15. (csütörtök) 16:30

 

Határozatképtelenség esetén, a Közgyűlés ugyanezen - eredeti - napirendi pontokkal, a fenti helyszínen 2015. január 15. (csütörtök) 17:00 órakor kerül megtartásra, amely a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.
 

feltöltve: 2015-01-06


ELNÖKSÉGI ÜLÉS

Elnökségi ülés helye és időpontja:

7400 Kaposvár, Fő u. 10. szám 16. iroda

2015. január 14. (szerda) 13:00 óra

 

feltöltve: 2015-01-05