Hírek 2013

Tisztelt Partnereink!
2013. december 24. és 2014. január 01. között mobil telefonos ügyfélszolgálatot működtetünk.
feltöltve: 2013-12-21


Tisztelt Partnereink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy megjelent az EMVA társfinanszírozású Intézkedések Irányító Hatóságának 304/2013. (XII.16.) számú Közleménye az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről
szóló 104/2013. (XI. 14.) VM rendelet módosításáról, amely alapján

támogatási kérelmet  2014. január 15- ig lehet benyújtani a beruházás helye szerinti illetékes LEADER HACS munkaszervezeti irodájához.

feltöltve: 2013-12-17

MEGHÍVÓ
 
Szeretettel meghívjuk minden kedves Tagunkat és Partnerünket

2013. december 19-én (csütörtök) 18:00 órakor

kezdődő  Évzáró rendezvényünkre, hogy Együtt ünnepeljük a 2007-’13-as programozási időszakban elért sikereinket !
 
Helyszín: 7463 Magyaratád, Pázmány tér  (Művelődési Ház)                       
Programok:
-        Kiss Péter Pálné Elnök köszöntője
-        2007-’13-as Programozási időszakban elért eredményeink összefoglalása
-        Vacsora

 

Részvételükre feltétlenül számítunk !
     Kiss Péter Pálné  sk.
             Elnök
Észak-Kaposi Partnerek
Vidékfejlesztési Egyesület

feltöltve: 2013-12-16


LEADER NYERTES PÁLYÁZÓK

 

 

Tisztelt Partnereink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az ÚMVP IV. tengely LEADER 2013. év 2. körében benyújtott pályázatok ügyintézése lezárult.


A nyertes pályázók névsorát  és az elnyert támogatási összegeket az alábbi táblázatra kattintva nézhetik meg.

A beérkezett 28 pályázat közül 25 támogatásban részesült, összesen 77 411 101 Ft fejlesztési forrás került lekötésre.

 

A nyerteseknek ezúton is gratulálunk!


feltöltve: 2013-12-16


 

Falufejlesztési Társaság által alapított, "Kemény Bertalan falufejlesztési díj 2014”

 

A Falufejlesztési Társaság 13/2008. (VII.17.) számú határozatával, Kemény Bertalan tiszteletére, mint a Falufejlesztési Társaság megalapítója és a falugondnoki szolgálat létrehozója emlékének megőrzésére, „KEMÉNY BERTALAN FALUFEJLESZTÉSI DÍJ” –at alapított.

A díj alapításának célja, hogy erkölcsi elismerése legyen mindazon természetes személyeknek, országhatáron belül, illetve a Kárpát-medence területén, akik falugondnoki feladatukat legalább 5 éve, kiemelkedő színvonalon végzik, valamint a vidék és falufejlesztés elkötelezettjeként, a vidék és falufejlesztés tekintetében, szűkebb környezetükben, vagy országos szinten kiemelkedő eredményeket értek el.

 A díj csak természetes személy részére, egy alkalommal ítélhető oda.

 A díjban részesülhet az a természetes személy, - falugondnok, illetve a falu és vidékfejlesztés során szűkebb vagy tágabb környezetében jelentős eredményeket elérő személy - akit e szabályzatban foglaltak szerint a díjra érdemesnek tart a javaslattevő.

 A Díj adományozására szóló felhívást a Falufejlesztési Társaság elnöke minden év december 15-éig a Társaság honlapján közzé teszi.

 A javaslatot, a felhívás mellékletét képező adatlap felhasználásával kell benyújtani,  2014. január 17. péntek 12 óráig (beérkezési határidő),  Alsómocsolád Község Önkormányzatának címére, 7345 Alsómocsolád Rákóczi utca 21 küldött ajánlott küldeményként, vagy elektronikus formában a telehaz.alsomocsolad@t-online.hu címre. A  borítékon vagy az elektronikus levél tárgyában kérjük tüntessék fel „Kemény Bertalan falufejlesztési díj 2014”.

 A javaslatokat a „Díj bizottság” értékeli és javaslatát minden év február 15-ig jóváhagyásra a Falufejlesztési Társaság Elnöksége elé terjeszti. A beérkezett ajánlások közül a Díjbizottság előnyben részesíti azokat a javaslatokat, melyet a javaslattevőn túl, a javasolt személy munkáltatója, a települési önkormányzat, vagy egyéb, pl. civil szervezetek, egyesületek is támogatnak. Az Elnökség a „Díj bizottság” javaslata alapján hozza meg döntését.

 A díj, 10 cm átmérőjű bronz plakett, melynek előlapját Kemény Bertalan portréja, „Kemény Bertalan Falufejlesztési Díj” felirattal, hátlapját a Falufejlesztési Társaság logója díszíti. A díj Simorka Sándor szobrászművész alkotása. A díjat díszes oklevél kíséri, mely tartalmazza a díj megnevezését, feltüntetve az adományozót és az adományozás évét. Tartalmazza továbbá a díjban részesülő nevét, és az odaítélés rövid indokolását. Az oklevelet a Falufejlesztési Társaság Elnöke, és díjat odaítélő bizottság elnöke írja alá.

 Az Elnökség a Falufejlesztési Társaság Alsómocsolád Község Önkormányzatán  keresztül gondoskodik a díjazott értesítéséről, a díj és oklevél elkészítéséről, és az átadó ünnepség megszervezéséről.

A Falufejlesztési Társaság a díjazottakról nyilvántartást vezet, melyet honlapján közzé tesz.

 A díjátadó ünnepség 2014. évben március 7-én, pénteken 11 órai kezdettel,  az Alsómocsoládi Vendégház,-és Konferencia Központban (Rákóczi utca 12) kerül megrendezésre.

A pályázati felhívás és ajánló lap letölhető.

 

 feltöltve: 2013-12-09                                                                             


Tájékoztatás napraforgós védjegyminősítéssel kapcsolatban (III. tengely Turisztika)

 

 

Tisztelt Partnereink !

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 104/2013. (XI. 14.) VM rendelettel érintett falusi szálláshelyek "napraforgós " Nemzeti Tanúsító Védjegy minősítésével kapcsolatos információkról a csatolmányban olvashatnak.

 

Továbbá tájékoztatjuk Önöket, hogy az alábbi linken megtalálható a védjegyminősítéssel kapcsolatban minden további ügyfeleket érintő információ.

 

http://www.fatosz.eu/hu/szakmai+oldalak/nemzeti+tanusito+vedjegy/tudnivalok+a+vedjegyrol.html

feltöltve: 2013-11-27


M E G H Í V Ó

 

 

Alapszabályban biztosított hatáskörben az Észak-Kaposi Partnerek Vidékfejlesztési Egyesület Közgyűlését összehívom.

 

A Közgyűlés helye és időpontja:

 

                      7463 Magyaratád, Pázmány tér (Művelődési Ház)

                      2013. december 19. (csütörtök) 16:30 óra

feltöltve: 2013-11-20


Megjelent a Turisztikai tevékenységek ösztönzése jogcímrendelet és közlemény

 

Tisztelt Partnereink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Magyar Közlöny 188. számában megjelent az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 104/2013. (XI. 14.) VM rendelet, melyben a támogatási kérelem benyújtási időszak 2013. november 25-2013. december 20. közötti időszakban került meghatározásra.

A Magyar Közlöny 188. száma és melléklete (pontozás, nem elszámolható kiadások stb.) az alábbi linken keresztül közvetlenül elérhető:

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13188.pdf 
 

A Turisztikai rendelet letölthető innen: http://ek-p.hu/sites/default/files/Turisztika rendelet.pdf
Rendelet mellékletei letölthető innen:    http://ek-p.hu/sites/default/files/Pontozás ÉKP.pdf
                                                        http://ek-p.hu/sites/default/files/zleti terv értékelés, nem elszámolható költségek, település lista stb..pdf

 

Megjelent a 185/2013. (XI. 20.) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről.

A közlemény elérhető innen:

http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk1852013

 

Továbbá tájékoztatjuk Önöket, hogy a turisztika jogcím pályázati felhívásával kapcsolatban  november utolsó hetében fórumot tartunk, melynek pontos időpontjáról jövő héten tájékoztatást küldünk.

feltöltve: 2013-11-15

frissítve:2013-11-21


M E G H Í V Ó

 

Tisztelt Partnereink!

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Észak-Kaposi Partnerek Vidékfejlesztési Egyesület (LEADER HACS) PÁLYÁZATI FÓRUMOT tart.

 

Fórum témája: III. tengely Turisztikai tevékenységek ösztönzése 2013. évi pályázati kiírás ismertetése  

 

Előadók:

 

Kaponya László vezető szakreferens – Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

Szőke Zsófia mb. szakmai irányító - Észak-Kaposi Partnerek VFE LEADER HACS

 

Időpont: 2013. november 27. (szerda) 16:00

Helyszín: 7441 Magyaregres, Rákóczi u. 4. (Kultúrház) 

 

 

Megjelenésükre feltétlenül számítunk!

frissítve:2013-11-21


M E G H Í V Ó

 

Alapszabályban biztosított hatáskörben az Észak-Kaposi Partnerek Vidékfejlesztési Egyesület Közgyűlését összehívom.

 

A Közgyűlés helye és időpontja:

 

                      7463 Magyaratád, Pázmány tér (Művelődési Ház)

                      2013. december 19. (csütörtök) 16:30 óra

feltöltve: 2013-11-20


Megjelent a Vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére irányuló IH közlemény, Gépjármű katalógus és MVH közlemény


Tisztelt Partnereink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy megjelent az EMVA Társfinanszírozású intézkedések Irányító hatóságának a 289/2013 (XI.14) közleménye:

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 103/2013. (XI.8.) VM rendeletről, valamint a kistérségi közlekedési szolgálatások fejleszése keretében a kötelező arculati elemek alkalmazására vonatkozó Arculati tmutatóról, továbbá a "Gépjármű katalógus a kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztéséhez" című katalógusról

 
 

Az IH közlemény az alábbi linken olvasható: http://ek-p.hu/sites/default/files/ihkozlemenyalapszolg.doc

A Gépkatalógus letölthető innen: http://ek-p.hu/sites/default/files/gepkatalogus.xls

 

 

Megjelent a 184/2013. (XI. 15.) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről

 

Ismételten felhívjuk figyelmüket, hogy a támogatási kérelmet kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani az MVH-hoz 2013. november 25-én 08:00 órától forráskimerülésig, de legkésőbb 2013. december 13-án 18:00 óráig.

 

feltöltve: 2013-11-15

frissítve:2013-11-18


MEGHÍVÓ

 

Tisztelt Partnereink!

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Észak-Kaposi Partnerek Vidékfejlesztési Egyesület (LEADER HACS) PÁLYÁZATI FÓRUMOT tart.

Fórum témája: Vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére irányuló pályázati kiírás ismertetése (tanyabusz, többfunkciós szolgáltató tér, állatmenhely)

A fórumon részt vesz a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat megyei referense Pongrácz Máté, aki a többfunkciós szolgáltató tér kialakításának támogatásához feltételként előírt, kötelező MNVH regisztrációban nyújt segítséget a helyszínen.

Időpont: 2013. november 19. (kedd) 16:00 óra

Helyszín: 7443 Somogyjád, Kossuth Lajos u. 14. (Művelődési ház) 

Megjelenésükre feltétlenül számítunk!

feltöltve: 2013-11-15


Beadási határidő hosszabbítás

A Vidékfejlsztési Minisztérium Irányító Hatóságának közleménye alapján az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER Európai Unión belüli és harmadik országbeli területekkel való nemzetközi együttműködés jogcím és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER térségek közötti együttműködés jogcím esetében a pályázat benyújási határidő 2013. november 15-ről 2013. november 29-re MÓDOSUL.

Megvalósíthatósági Tanulmányt benyújtására már nincs lehetőség.

feltöltve: 2013-11-15


Megjelent a Vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére irányuló rendelet

 

Tisztelt Partnereink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy megjelent a Magyar Közlöny 185. számában

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 103/2013. (XI.8.) VM rendelet.

 

linkek: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13185.pdf


Felhívjuk figyelmüket, hogy a támogatási kérelmet kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani az MVH-hoz 2013. november 25-én 08:00 órától forráskimerülésig, de legkésőbb 2013. december 13-án 18:00 óráig.

 

feltöltve: 2013-11-11


153/2013. (VIII. 22.) számú MVH közlemény

 

 

Tisztelt Partnereink!

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy megjelent a 153/2013. (VIII. 22.) számú MVH közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről.

 

A közlemény és a mellékletei az alábbi linken olvashatók:

http://mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk1532013

 

feltöltve: 2013-10-29

 


LEADER NYERTES PÁLYÁZÓK

 

 

Tisztelt Partnereink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az ÚMVP IV. tengely LEADER 2013. év 1. körében benyújtott pályázatok ügyintézése lezárult.

A nyertes pályázók névsorát  és az elnyert támogatási összegeket az alábbi táblázatra kattintva nézhetik meg.