Hírek 2008-2011

Tisztelt Partnereink!

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Észak-Kaposi Partnerek Vidékfejlesztési Egyesület LEADER
HACS munkaszervezeti irodája a Vidékfejlesztési Minisztérium Irányító Hatósága
jóváhagyásával, valamint a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Kaposvári
Kirendeltsége hivatalos akkreditációjával a  

7400 Kaposvár, Fő u. 57. szám 1. emelet 18. sz. alatti

telephelyére költözött.

Az iroda technikai beüzemelését követően, 2011. december 15-től az ügyfélszolgálat a
szokásos rend szerint (H,K,Cs,P.: 08.00-16.00 óráig, Sze.: 08.00-18.00 óráig) a kaposvári
telephelyen történik.

Telefonos, e-mail-es elérhetőségeink változatlanok.


feltöltve: 2011-12-16

 


MEGHÍVÓ

 

LEADER VIDÉKFEJLESZTÉSI FÓRUM

Tisztelt Partnereink!

Az Észak-Kaposi Partnerek Vidékfejlesztési Egyesület (LEADER HACS) vidékfejlesztési fórumot tart.

Időpont: 2011. december 19. (hétfő) 16:30 óra

Helyszín: 7452 Somogyaszaló, Kossuth Lajos utca 107. (Polgármesteri Hivatal)

Megjelenésükre feltétlenül számítunk!

feltöltve: 2011-12-15

 


Tisztelt Partnereink!

Felhívjuk figyelmüket, hogy a III.-as tengely TK2-es körében támogatási határozattal
rendelkező ügyfelek esetében a 23/2007-es FVM rendelet 24.§(1) alapján a 33. § (4)
bekezdésében meghatározott kivétellel (közbeszerzés) az ügyfél a helyt adó vagy részben
helyt adó támogatási határozat közlésétől számított 9 hónapon belül köteles kifizetési
kérelmet benyújtani, amellyel olyan kiadás is elszámolásra kerül, amely nem minősül egyéb
elszámolható kiadásnak.

A 23/2007-es 16/B. § (1)pontja alapján:

Kifizetési kérelmet
a) 2012-től évente
aa) február 1.-május 31., valamint
ab) augusztus 1.-december 31.,

lehet benyújtani.


A 9 hónap szigorúan, napra pontosan értendő.

 

feltöltve: 2011-12-01

 


FÓRUM 2011. 12. 01.

 

 

Az Észak-Kaposi Partnerek Vidékfejlesztési Egyesület 2011. december 1-jén (csütörtök) 18:00 órakor a pályázatok sikeres benyújtása érdekében tájékoztató pályázati fórumot tart. 

Helyszín:  7432 Hetes, Vikár Béla u. 74. (Faluház)

 

feltöltve: 2011-11-29

 


Tisztelt Partnereink!

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy megjelent a 173/2011 (XI.25.) MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 76/2011. (VII.29.) VM rendelet alapján kihirdetett pályázati felhívás keretében nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 149/2011. (IX.20.) MVH közlemény módosításáról

A közlemény teljes szövege az alábbi linkre kattintva érhető el:

http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk1732011

 

feltöltve: 2011-11-29


Tisztelt Partnereink!

 

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy megjelent a Magyar Közlöny 138. száma, amelyben a 112/2011. (XI.24.) rendeletben módosításra került a 76/2011. (VII.29.) VM rendelet (LEADER rendelet).

A módosítás szövege:

Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-tõl nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet 20. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A pályázatokat 2011. szeptember 30. és november 15. között, valamint  

2011. november 29-tõl december 5-én 18 óráig

–, amely két intervallum egy támogatási kérelem benyújtási idõszaknak minõsül – elektronikus úton,
az ügyfélkapun keresztül az MVH által rendszeresített és honlapján közzétett formanyomtatványon kell az MVH-hoz
benyújtani. A pályázathoz csatolandó dokumentumokat szkennelt formában kell csatolni a pályázathoz.”

A Magyar Közlöny aktuális száma letölthető innen.

feltöltve: 2011-11-25


Tisztelt Partnereink!

 

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Vidékfejlesztési Minisztérium a közös agrárpolitika keretébe tartozó egyes támogatási rendszerek működését segítő mezőgazdasági szaktanácsadási rendszerről szóló 73/2007. (VII. 27.) FVM rendelet alapján pályázatot hirdet Szakmai Szaktanácsadási Központ cím elnyerésére.

A pályázatok 2011. november 21. és 2011. december 4. között nyújthatóak be elektronikus formában a felhívásban megjelölt e-mail címen.

A pályázatról bővebben a
http://www.vkszi.hu/cikk.php?id=1773 linkre kattintva olvashat.


feltöltve: 2011-11-21


Tisztelt Partnereink!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Falumegújítási Díj első, regionális fordulójának eredményei megszülettek.

 A  Falumegújítási DÍj eredményei az alábbi linken olvashatók:

 http://www.kormany.hu/hu/videkfejlesztesi-miniszterium/videkfejlesztesert-felelos-allamtitkarsag/hirek/magyarorszagi-falumegujitasi-dij-2011-az-i-biralati-fordulo-eredmenyei

 

feltöltve: 2011-11-21

 


Tisztelt Partnereink!

 

Az alábbi Közleményről tájékoztatjuk Önöket:

AZ ÚMVP IRÁNYÍTÓ HATÓSÁGÁNAK 124/2011 (XI. 16.) KÖZLEMÉNYE A LEADER pályázat benyújtási határidő újbóli megnyitásáról

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 20. § (1) bekezdése alapján a pályázatokat 2011. szeptember 30. és november 15. között lehet benyújtani kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül.
A benyújtási határidő utolsó napján, 2011. november 15-én az elektronikus rendszer olyan mértékben leterhelődött, hogy bár a rendszer működőképes volt, a nagyfokú terhelés miatt jelentősen lelassult, így megnövekedett a pályázatok feltöltési ideje.

Az Irányító Hatóság mindent elkövet annak érdekében, hogy az ügyfelek ne szenvedjenek hátrányt az elektronikus rendszer lelassulásából eredően. Az Irányító Hatóság ezért soron kívül intézkedik a Rendelet módosításáról, amely lehetővé teszi a pályázati benyújtást a módosítás hatálybalépését követően 7 naptári napig terjedő időtartamra.

A pontos időpont vonatkozásában az Irányító Hatóság gondoskodik az ügyfelek tájékoztatásáról Irányító Hatósági közlemény formájában, továbbá a LEADER Helyi Akciócsoportok közvetlen értesítésén keresztül.

Budapest, 2011. november 16.
Búsi Lajos
IH vezető

feltöltve:2011-11-17


Tisztelt Partnereink!

 


Tájékoztatjuk Önöket, hogy az aktuális LEADER pályázatok benyújtására nyitva álló időszak 2011. november 15. 24:00-kor véget ért. 

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal és a Vidékfejlesztési Minisztérium Irányító Hatóságával kapcsolatban állva - egészen késő estig - folyamatosan segítettük pályázóinkat, az általuk jelzett elektronikus felületi hibák és egyéb szakmai kérdéseik megoldásában.

A IV. tengely LEADER 2. körben benyújtott pályázatok ügyintézése a napokban megkezdődik.

Azonban - ezzel párhuzamosan - az újabb 2012. évi LEADER pályázati kiírásig is várjuk projekt ötleteiket - akár beazonosítható adatok nélkül is - (előírt fomanyomtatvány nincs) az info@ek-p.hu e-mail címre, valamint személyesen a 7431 Juta Hősök tere 8. szám alatt a munkaszervezet irodájában.

Az Egyesület Vezetésének az a határozott szándéka, hogy közös céljaink érdekében, valamint az illetékességi területen élő polgárok és működő szervezetek igényeinek megfelelően -

az új pályázati kiírásnál, annak szakmai előkészítésénél már most figyelembe vehessük és  beépíthessük.

A közös gondolkodás érdekében várjuk javaslataikat.

 

Észak-Kaposi Partnerek Elnöksége és Munkaszervezete

 

feltöltve:2011-11-16


Felhívjuk a figyelmet, hogy

 

az Agrármarketing Centrum és a Budapesti Corvinus Egyetem a kis és közepes élelmiszervállalkozások számára ingyenes marketing tanfolyamot tart, amelyről az alábbi linken olvashat bővebben:

http://umvp.eu/?q=hirek/ingyenes-marketingtanfolyam-elelmiszervallalkozasoknak

a meghívó letöltehető innen

feltöltve:2011-11-04


FELHÍVJUK A FIGYELMET,
Az ÚMVP Irányító Hatóságának 119/2011 (X. 21.) számú Közleménye A LEADER pályázat benyújtási időszak meghosszabbításáról

 

Az Irányító Hatóság az ügyfelek érdekét és az esélyegyenlőséget szem előtt tartva a pályázat benyújtási időszakot

2011. november 15-ig

meghosszabbítja.


feltöltve:2011-10-21


FELHÍVJUK A FIGYELMET,
MEGJELENT Az ÚMVP Irányító Hatóságának 118/2011 (X. 19.) közleménye
a Falumegújítás és –fejlesztés, valamint a Vidéki örökség megőrzése jogcímek benyújtási időszakának módosításáról

a két jogcím esetében a pályázati beadási idő várhatóan 2012 februárjára

feltöltve:2011-10-19


RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉS 2011. 10. 19.

Alapszabályban biztosított hatáskörben - jogszabályi előírás és a VM Irányító Hatósága
rendelkezése, a HBB Eljárásrend előírásai szerint- az Észak-Kaposi Partnerek
Vidékfejlesztési Egyesület rendkívüli k ö z g y ű l é s é t hív össze.
 

Közgyűlés helye és időpontja: 7457 Ecseny, Kossuth L. u. 230. sz. (volt Óvoda épülete)
                             

                                                 2011.október 19. (szerda) 17.00 óra

Napirendi pont:

                 1.)HBB (Helyi Bíráló Bizottság) projektadatlap döntés
                    elleni fellebbezés felülvizsgálata

Határozatképtelenség esetére ugyanezen - eredeti - napirendi pontra összehívom a
rendkívüli közgyűlést a fenti helyszínre 2011. október 19. (szerda)
18.00 órára, amely a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

 

feltöltve:2011-10-18

 


FELHÍVJUK A FIGYELMET,

 

MEGJELENT a 156/2011. (IX. 28.) számú MVH Közlemény a 149/2011. (IX. 20.) számú MVH Közlemény módosításáról

feltöltve:2011-10-18


FELHÍVJUK A FIGYELMET,

 

MEGJELENT a 157/2011. (IX. 28.) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 76/2011. (VII.29.) VM rendelet alapján kihirdetett pályázati felhívás keretében nyújtandó támogatások vonatkozásában a benyújtási időszak kezdetéről

A közlemény értelmében

A LEADER pályázatokat 2011. szeptember 30. és október 31. között lehet elektronikus úton az
ügyfélkapun keresztül a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
által rendszeresített és honlapján közzétett formanyomtatványon az MVH-hoz benyújtani.
Tekintettel arra, hogy október 31. munkaszüneti napra esik a pályázat elektronikus
feltöltésének legkésőbbi dátuma 2011. november 2. napja.

FONTOS! Az elektronikus felület megnyitásának pontos időpontja

2011. szeptember 30.
08:00.

feltöltve: 2011-09-30


FELHÍVJUK A FIGYELMET

 

hogy MEGJELENT a 149/2011. (IX. 20.) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

 

 feltöltve:2011-09-23


FÓRUM 2011. 09. 26.

 

 

Az Észak-Kaposi Partnerek Vidékfejlesztési Egyesület 2011. szeptember 26-én (hétfő) 18:00 órakor ismét LEADER vidékfejlesztési, pályázati tájékoztató fórumot tart.

Helyszín:  7463 Magyaratád, Pázmány tér. (Faluház)

feltöltve: 2011-09-21

 


FELHÍVJUK A FIGYELEMET
 

 

hogy a Hagyományok Háza a 2011/2012-es tanévben "Forgószél" és "Garabonciás" címmel hon- és népismereti versenyt hirdet meg 5-6., illetve 7-12. osztályos gyermekek részére.

A vetélkedőről a http://www.mnvh.eu/hirek/1093/20110920/vetelkedot-hirdetett-hagyomanyok-haza linken olvashat részletesebben.


feltöltve: 2011-09-21


MEGJELENT a vidékfejlesztési miniszter 88/2011. (IX.2.) VM rendelete

 

a Nemzeti Diverzifikációs Program keretében megvalósuló támogatások igénybevételének
általános szabályairól szóló 144/2009. (XI. 6.) FVM rendelet, valamint az Európai Mezõgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához
2011-tõl nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló
76/2011. (VII. 29.) VM rendelet módosításáról

a rendelet teljes szövege letölthető innen

 

feltöltve: 2011-09-15


Ezúton tájékoztatom Önt, hogy Pintér Sándor belügyminiszter és Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter
közösen meghirdették a "Magyarországi Falumegújítási Díj 2011" pályázatot "A jövő nyomában" mottóval.

A pályázat célja a jövőbemutató fejlesztési munkájukat kimagasló és példaszerű színvonalon végző települési, térségi közösség felkutatása, díjazása. A negyedik alkalommal meghirdetett „Magyarországi Falumegújítási Díj” ezúttal is Európai Falumegújítási és Vidékfejlesztési Munkaközösség által kiírt „Európai Falumegújítási Díj” pályázat
követelményein alapul. A magyarországi pályázat egy további célja, hogy kiválasszák azt a települést, amely a leginkább méltó módon képviselheti hazánkat az európai megmérettetésen.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a pályázattal és a díjjal
kapcsolatos további információk az alábbi linkre
<http://umvp.eu/?q=hirek/magyarorszagi-falumegujitasi-dij-2011>
 kattintva olvashatóak, illetve itt tölthető le a kapcsolódó
pályázati formanyomtatvány is.

 

 

feltöltve: 2011-09-15


RENDKÍVÜLI ELNÖKSÉGI ÜLÉS 2011. 09. 09.

Az Észak-Kaposi Partnerek Vidékfejlesztési Egyesület  2011. szeptember 9-én 11.00 órára Rendkívüli Elnökségi ülést tart.

Ülés helye: 7452 Somogyaszaló, Kossuth Lajos u. 107. (Polgármesteri Hivatal)

 

feltöltve:2011-09-09

 


  „LEADER: pályázni csak elektronikus úton lehet!
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 76/2011. (VII.29.) VM rendelet keretében benyújtandó pályázatok esetében a pályázat benyújtás kizárólag elektronikus úton történhet.
Fontos, hogy csak az MVH regisztrációs számmal rendelkező ügyfél tud pályázatot benyújtani. Aki nem rendelkezik regisztrációs számmal, az ügyfélkapun be tud lépni, de a kérelem beadáshoz nem tud hozzáférni, ezért az ügyfeleknek G0001-11-1  regisztrációs adatlapon előbb regisztráltatni kell magukat.
A regisztrációval kapcsolatos minden tudnivaló elérhető az alábbi linken:

http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/ugyfelnyilvantartas

LEADER 2011-es pályázati körére vonatkozó 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet lehetővé teszi, hogy a Helyi Akciócsoport (HACS) munkatársai ún. technikai közreműködőként segítsék az ügyfelek elektronikus pályázatainak benyújtását.

Az Észak-Kaposi Partnerek Vidékfejlesztési Egyesület szabad kapacitás hiányában technikai közreműködést nem vállal, természetesen a pályázattal és az elektronikus benyújtással kapcsolatos kérdéseikkel továbbra is bizalommal fordulhatnak a munkaszervezethez.

 

feltöltve:2011-09-09


FÓRUM 2011.09.01.

 

 

 

Az Észak-Kaposi Partnerek Vidékfejlesztési Egyesület 2011. szeptember 01-én (csütörtök) 18:00 órakor ismét LEADER vidékfejlesztési, pályázati tájékoztató fórumot tart.

Helyszín:  7435 Somogysárd, Fő u. 4. (Művelődési ház)

feltöltve: 2011-08-26

 


 

FÓRUM 2011. 08. 24.

Az Észak-Kaposi Partnerek Leader HACS vidékfejlesztési, pályázati tájékoztató fórumot tart, melyre meghívjuk Önöket.

Helyszín: 7453 Mernye, Kossuth tér 1.
 

Időpont: 2011.08.24. (szerda) 18:00 óra

feltöltve: 2011-08-24


RENDKÍVÜLI ELNÖKSÉGI ÜLÉS 2011. 08. 19.

Az Észak-Kaposi Partnerek Vidékfejlesztési Egyesület  2011. augusztus 19-én 11.00 órára Rendkívüli Elnökségi ülést tart.

Ülés helye: 7452 Somogyaszaló, Kossuth Lajos u. 107. (Polgármesteri Hivatal)

 

feltöltve:2011-08-18


MEGJELENT A vidékfejlesztési miniszter 76/2011. (VII.29.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

A rendelet teljes szövege az  alábbi linkre kattintva olvasható:

http://www.umvp.eu/files/Magyar_Kozlony_90._szam.pdf

feltöltve: 2011-08-02


RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉS 2011. 08. 04.

Az Észak-Kaposi Partnerek Vidékfejlesztési Egyesület 2011. augusztus 4-én 16.30 órára
rendkívüli Közgyűlést hív össze.

Határozatképtelenség esetén, ugyanezen napirendi pontokkal 17.30 órára.

Ülés helye: 7431 Juta Hősök tere 8.  (Polgármesteri Hivatal nagyterem)

Napirendi pontok:

1. Beszámoló a Leader Hacs 2011. évi eddigi tevékenységéről, eredményeiről

2. Tagfelvétel

3. Döntés arról, hogy az egyesület feladatait a jövőben is a munkaszervezet útján kívánja elvégezni vagy feladatait gesztor szervezet közreműködésével látja el a továbbiakban

4. Döntés a személyi kérdések lebonyolításának (5. napirendi pont) eljárásrendjéről

5. Döntés az Elnökség tagjainak és tisztségviselőinek megerősítéséről, vagy új tagok és tisztségviselők megválasztásáról

6. Egyéb

 

feltöltve: 2011-07-29


ELINDULT A „Nyúl-unk a munkáért program”

 

A programról bővebb felvilágosítást kaphat a www.nyulunkamunkaert.hu
feltöltve: 2011-07-18


KÖZGYŰLÉS 2011. 07. 05.

 

Az Észak-Kaposi Partnerek Vidékfejlesztési Egyesület 2011. június 5-én 16.30 órára
Közgyűlést hív össze, határozatképtelenség esetén, ugyanezen napirendi pontokkal 17.30
órára.

Ülés helye: 7431 Juta, Hősök tere 8.  (Polgármesteri Hivatal nagyterem)

feltöltve: 2011-07-04

 


Megjelent - a 60/2011. (VI. 30.) VM rendelet a rendezett piaci kapcsolatok kialakítása érdekében nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 41/2008. (IV. 3.) FVM rendelet és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére 2011-tol igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 33/2011. (IV. 28.) VM rendelet módosításáról

 

A rendelet teljes szövege az alábbi linken érhető el:

http://ek-p.hu/sites/default/files/602011VM.pdf

 

feltöltve: 2011-07-04


Megjelent - Az ÚMVP Irányító Hatóságának 95/2011 (VI.29). közleménye
A LEADER Helyi Akciócsoportok működéséről szóló 54/2011. (VI. 10.) VM rendelet végrehajtásához kapcsolódó egyes kérdésekről

 

A közlemény teljes szövege az alábbi linken érhető el:

http://www.kormany.hu/download/6/66/40000/HACS%20m%C5%B1k%20%20v%C3%A9grehajt%C3%A1sa%20IH%20k%C3%B6zl_95.pdf#!DocumentBrowse

 

feltöltve: 2011-07-01 

frissítve:2011-07-07

 


Megjelent - Az ÚMVP Irányító Hatóságának 94/2011 (VI.28) közleménye
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére 2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 33/2011. (IV. 28.) VM rendelet folyamatban lévő módosításáról

 

 

A közlemény teljes szövege az alábbi linken érhető el:

http://www.kormany.hu/download/2/44/40000/IH%20k%C3%B6zlem%C3%A9ny_94.pdf#!DocumentBrowse

 

feltöltve:2011-06-28


Megjelentek az ÚMVP III. tengely

 

 
- a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatás
  kifizetésének igényléséről

- a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének
  igényléséről szóló MVH Közlemények

- falumegújításra és -fejlesztésre nyújtandó támogatás kifizetésének
  igényléséről

- a vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatás kifizetésének igényléséről

Az alábbi linkekre kattintva érhetők el:

Mikrovállalkozás- 114/2011. (VI. 23.) MVH Közlemény:

http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk1142011

Turisztika- 115/2011. (VI. 23.) MVH Közlemény:

http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk1152011

Falumegújítás és -fejlesztés- 113/2011. (VI. 23.) MVH Közlemény:

http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk1132011

Vidéki örökség megőrzése-110/2011. (VI. 23.) MVH Közlemény:

http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk1102011


 

feltöltve: 2011-06-27


Megjelent - az 54/2011. (VI. 10.) VM rendelet a LEADER Helyi Akciócsoportok

 

működéséről

A rendelet szövege ezen a linken megtalálható:

http://ek-p.hu/sites/default/files/542011VM.pdf

frissítve:2011-06-22


2011.06. 21-ei Fórum előadás anyagai

 

Az Észak-Kaposi Partnerek Leader HACS az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a
mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére 2011-től nyújtandó támogatások
részletes feltételeiről szóló 33/2011. (IV. 28.) VM rendeletről, továbbá a turisztikai
tevékenységek ösztönzéséhez 2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló
44/2011. (V.26.) VM rendeletről 2011. 06. 21-én tájékoztató fórumot tartott.
A fórumon az MVH Somogy Megyei Kirendeltségéről Kaponya László és Vinczellér Gergely tarott előadást.
Az előadás anyagai elérhetőek innen:


feltöltve:2011-06-22


Megjelent  - 57/2011. (VI. 20.) VM
rendelet az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában
megvalósuló támogatások kifizetési rendjérõl szóló miniszteri rendeletek
módosításáról

 

A rendelet a következő linken érhető el:

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK11067.pdf

 

feltöltve:2011-06-22


FÓRUM 2011. 06. 21.

 

Az Észak-Kaposi Partnerek Leader HACS az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a
mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére 2011-től nyújtandó támogatások
részletes feltételeiről szóló 33/2011. (IV. 28.) VM rendeletről, továbbá a turisztikai
tevékenységek ösztönzéséhez 2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló
44/2011. (V.26.) VM rendeletről tájékoztató fórumot tart, melyre meghívjuk Önöket.

Helyszín: 7431 Juta, Hősök tere 8. (Polgármesteri Hivatal kisterem)
 

Időpont: 2011.06.21. (kedd) 14:00 óra

A fórumon az MVH Somogy Megyei Kirendeltségének munkatársai adnak tájékoztatást a fent
nevezett rendeletekről.

feltöltve:2011-06-08

Az Észak-Kaposi Partnerek Vidékfejlesztési Egyesületről - Somogyi Hírlap 2011. június 2. csütörtök XXII. Évfolyam,128. szám - Egy irányba húz a közösség címen újságcikk jelent meg.

feltöltve:2011-06-06


Megjelent - a 44/2011(V.26.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez 2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről  

Megjelent a 44/2011(V.26.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez 2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

A rendelet elérhető a következő linken:

http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100044.VM

feltöltve:2011-05-30

Megjelent a 94/2011. (VI. 21.) MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez 2011-től nyújtandó támogatások igénybevételének részletes feltételeiről

feltöltve:2011-06-22


ÚMVP III. TENGELYES NYERTES PÁLYÁZATOK (2. kör)
Nyertes pályázó/ szervezet neve Jogcím típusa Kérelem címe Fejlesztés/ beruházás megvalósításának helye Megítélt támogatás összege
Római Katolikus Plébánia Hivatal Osztopán Hivatal Vidéki örökség megőrzése Paduai Szent Antal kápolna felújítása Alsóbogát 1 808 750 Ft
Újvárfalva Község Önkormányzat Vidéki örökség megőrzése Haranglábak felújítása Újvárfalván Újvárfalva 716 693 Ft
Római Katolikus Plébánia Hivatal Hetes Egyház Vidéki örökség megőrzése Jutai Templom kapuinak újrakészítése

Juta

1 550 000 Ft
Osztopán Önkormányzat Vidéki örökség megőrzése Tallián mauzóleum (kripta) felújítása Osztopán 2 582 043 Ft
Zöld Folyosó Közalapítvány Turisztikai tevékenység ösztönzése Természetvédelmi turizmus Somogyfajszon

Somogyfajsz

19 316 758 Ft
Piaffe Kereskedelmi Bt. Turisztikai tevékenység ösztönzése St. John's Lovasudvar kialakítása Somogyjád 9 006 847 Ft
IMMO-BBB-BAU Kft Turisztikai tevékenység ösztönzése Öko látogatóközpont kialakítása Alsóbogát 20 471 707 Ft
Juta Község Lakóinak Egészséges Életmódjáért Turisztikai tevékenység ösztönzése "Bor-Kultúra-Zene Pince" rendezvényhely kialakítása Juta 14 997 321 Ft

 

feltöltve:2010-05-10


KÖZGYŰLÉS 2011. 05. 19.

 

Az Észak-Kaposi Partnerek Vidékfejlesztési Egyesület 2011. május 19-én 17.00 órára
Közgyűlést hív össze, határozatképtelenség esetén, ugyanezen napirendi pontokkal 18.00
órára.

Ülés helye: 7431 Juta, Hősök tere 8.  (Polgármesteri Hivatal nagyterem)

Napirendi pontok:

1. Könyvvizsgálói jelentés ismertetése, elfogadása
2. Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatásának és mérlegének
   ismertetése, elfogadása
3. Közhasznúsági jelentés ismertetése, elfogadása
4. Tagfelvétel
5. Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (célterületekkel együtt) elfogadása
6. Egyéb

 

feltöltve:2011-05-10


ELNÖKSÉGI ÜLÉS 2011.05. 19.

Az Észak-Kaposi Partnerek Vidékfejlesztési Egyesület 2011. május 19-én 16.30 órára
Elnökségi ülést hív össze.

Ülés helye: 7431 Juta, Hősök tere 8.  (Polgármesteri Hivatal kisterem)

 

feltöltve:2011-05-10


FÓRUM 2011. 05. 12.

Fórum témája: A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (HVS) célterület felülvizsgálatához kapcsolódó tájékoztató.

Fórum időpontjak: 2011. május 12. (csütörtök) 16.30

Helyszín: 7431 Juta, Hősök tere 8. (Polgármesteri Hivatal kisterem)

 

feltöltve:2011-05-05


Megjelent - A vidékfejlesztési miniszter 33/2011. (IV. 28.) VM rendelete

az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására
és fejlesztésére 2011-tõl nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl

A VM rendelet szövege letölthető innen

feltöltve: 2011-05-05

Megjelent az 87/2011. (VI. 3.) MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére 2011-től nyújtandó támogatások igénybevételének részletes feltételeiről

A Közlemény szövege és a formanyomtatványok letölthetők innen

feltöltve: 2011-06-06

 Megjelent a 118/2011. (VII. 8.) MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére 2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 87/2011. (VI. 3.) számú közlemény módosításáról

 

 feltöltve: 2011-07-11


Megjelent - Az ÚMVP Irányító Hatóságának 64/2011 (V.2.) számú Közleménye

 

A 135/2008 (X.18.), 136/2008 (X.18.), 160/2009 (XI.19.) és a 138/2008 (X.18.) FVM rendeletek keretében benyújtott támogatások minimum ponthatáráról

A Közlemény szövege letölthető innen

feltöltve: 2011-05-03


MEGJELENT - A vidékfejlesztési miniszter 35/2011. (IV.29) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó egyes vidékfejlesztési támogatásokról szóló miniszteri rendeletek módosítása

A VM rendelet szövege letölthető innen

feltöltve: 2011-05-03


DÖNTÉSHOZÓ TESTÜLETI ÜLÉS 2011. 04. 07
.

 

Az Észak-Kaposi Partnerek Vidékfejlesztési Egyesület 2011. április 7-én 16.00 órára
Döntéshozó Testületi ülést hív össze.

Ülés helye: 7431 Juta Hősök tere 8.  (Polgármesteri Hivatal kisterem)

Napirendi pontok:

1.III. tengely turisztikai tevékenységek ösztönzése jogcím előzetesen

   elkészített támogatási rangsora vonatkozásában a végső források nagyságának 

   és a minimum pontszámoknak a megállapítása

2.III. tengely vidéki örökség megőrzése jogcím előzetesen elkészített 

   támogatási rangsora vonatkozásában a végső források nagyságának és a minimum

   pontszámoknak a megállapítása

3.Egyéb

A téma fontosságára való tekintettel megjelenésükre feltétlenül számítunk.

feltöltve: 2011-04-06


Megjelent az ÚMVP IV. tengely

Az ÚMVP IV. tengely LEADER keretében benyújtott pályázatok kifizetésének igényléséről megjelent az 49/2011. (III. 25.) számú MVH Közlemény, amely az alábbi linkre kattintva érhető el:

http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk492011

feltöltve: 2011-03-30


Megjelentek az ÚMVP III. tengely

 

 
- a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatás
  kifizetésének igényléséről

- a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének
  igényléséről szóló MVH Közlemények

- falumegújításra és -fejlesztésre nyújtandó támogatás kifizetésének
  igényléséről

- a vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatás kifizetésének igényléséről

Az alábbi linkekre kattintva érhetők el:

Mikrovállalkozás- 50/2011. (III. 25.) MVH Közlemény:

http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk502011

Turisztika- 54/2011. (III. 25.) MVH Közlemény:

http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk542011

Falumegújítás és -fejlesztés- 55/2011. MVH Közlemény:

http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk552011

Vidéki örökség megőrzése- 52/2011. MVH Közlemény:

http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk522011

Azok nyújthatnak be kifizetési kérelmet, akik a kifizetési kérelem benyújtási időszakának
végéig lebonyolítják és pénzügyileg rendezik a pályázatukban vállaltakat!!!

A kifizetési kérelem benyújtásának jelenlegi időszaka:
2011. április 1. - április 30.

A benyújtás helye:
Somogy Megyei MVH Kirendeltség
7400 Kaposvár Petőfi tér 1-3.

feltöltve: 2011-03-30


Megjelent az ÚMVP Irányító Hatóságának 24/2011. (III.18.) közleménye

a Leader Helyi Akciócsoportok Helyi Vidékfejlesztési Stratégiáinak 2011. évi felülvizsgálatával összefüggő ÚMVP Irányító Hatósága által LEADER fejlesztés intézkedések finanszírozásának kiegészítéséről

A közlemény alábbi linken érhető el: 

http://www.kormany.hu./download/1/c6/20000/IH%2024.%20k%C3%B6zlem%C3%A9ny.pdf#!DocumentBrowse

feltöltve: 2011-03-23


RENDKÍVÜLI ELNÖKSÉGI ÜLÉS 2011.03. 24.

Az Észak-Kaposi Partnerek Vidékfejlesztési Egyesület 2011. március 24-én 16.00 órakor Elnökségi ülést tart.

Ülés helye: 7431 Juta Hősök tere 8.  (Polgármesteri Hivatal nagyterem)

feltöltve: 2011-03-18

 

RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉS 2011. 03. 24.

Az Észak-Kaposi Partnerek Vidékfejlesztési Egyesület 2011. március 24-én 16.30 órára
rendkívüli Közgyűlést hív össze.

Határozatképtelenség esetén, ugyanezen napirendi pontokkal 17.30 órára.

Ülés helye: 7431 Juta Hősök tere 8.  (Polgármesteri Hivatal nagyterem)

Napirendi pontok:

1. Döntés a beérkezett projektötletekről

2. Egyéb

A téma fontosságára való tekintettel megjelenésükre feltétlenül számítunk.

feltöltve: 2011-03-18


RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉS 2011. 03. 09.

Az Észak-Kaposi Partnerek Vidékfejlesztési Egyesület 2011. március 9-én 16.00 órára
rendkívüli Közgyűlést hív össze.

Határozatképtelenség esetén, ugyanezen napirendi pontokkal 17.00 órára.

Ülés helye: 7431 Juta Hősök tere 8.  (Polgármesteri Hivatal nagyterem)

Napirendi pontok:

1. Helyi Vidékfejlesztési Stratégia jóváhagyása (HVS jövőképe, célkitűzései,
   intézkedései)
2. Egyéb

A téma fontosságára való tekintettel megjelenésükre feltétlenül számítunk.

feltöltve: 2011-03-07


DÖNTÉSHOZÓ TESTÜLETI ÜLÉS 2011. 03. 09.

Az Észak-Kaposi Partnerek Vidékfejlesztési Egyesület 2011. március 9-én 15.00 órára
Döntéshozó Testületi ülést hív össze.

Ülés helye: 7431 Juta Hősök tere 8.  (Polgármesteri Hivatal kisterem)

Napirendi pontok:
1. Helyi Vidékfejlesztési Stratégia jóváhagyása (HVS jövőképe, célkitűzései,
   intézkedései)
2. Egyéb

A téma fontosságára való tekintettel megjelenésükre feltétlenül számítunk.

feltöltve: 2011-03-07


MONITORING ADATSZOLGÁLTATÁS!
13/2011. (II. 9.) számú MVH Közlemény

Felhívjuk a figyelmet, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség kiterjed minden az Új Magyarország Vidékfejlesztési program és a Halászati Operatív Prgoram alapján meghirdetett jogcím keretében támogatott műveletre, amelyre vonatkozóan támogatási határozathozatalra vagy szerződéskötésre került sor.

Az ügyfél monitoring adatszolgáltatási kötelezettségét kizárólag elektronikus úton, Ügyfélkapun keresztül teljesítheti.

A 2010. évre vonatkozó monitoring adatszolgálatás határideje: 

2011. február 15. - 2011. március 15.

További információkat az alábbi linkre kattintva talál:

13/2011. (II. 9.) számú MVH Közlemény

feltötve: 2011-02-21


KÖZGYŰLÉS 2011. 02. 17.

Az Észak-Kaposi Partnerek Vidékfejlesztési Egyesület 2011. február 17-én 16.00 órára
Közgyűlést hív össze.

Határozatképtelenség esetén, ugyanezen napirendi pontokkal 17.00 órára.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a Közgyűlés ülése nyilvános!

Ülés helye: 7431 Juta, Hősök tere 8.  (Polgármesteri Hivatal nagyterem)

Napirendi pontok:

1. Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálatának indító megbeszélése,

    tervezői csoport kijelölése

2. LEADER program átalakításával kapcsolatos információk

3. Egyéb

A tervezői csoport tagjainak megválasztására a HACS tagságának (esetünkben 86 fő) minimum 25%-ának jelenlétében kerülhet sor, a jelenlévők 50%+1 támogatása mellett.

A jelenlévő HACS tagság számának tekintetében biztosítani kell az üzleti és civil szféra minimum 50 %-os arányát.

A téma és a fent leírt elvárások fontosságára való tekintettel megjelenésükre feltétlenül számítunk.

feltöltve: 2011-02-14


RENDKÍVÜLI ELNÖKSÉGI ÜLÉS 2011.02. 16.

Az Észak-Kaposi Partnerek Vidékfejlesztési Egyesület 2011. február 16-án 16.00 órakor Elnökségi ülést tart.

Ülés helye: 7431 Juta Hősök tere 8.  (Polgármesteri Hivatal nagyterem)

feltöltve: 2011-02-14


FÓRUM 2011. 02. 03.

Az Észak-Kaposi Partnerek LEADER Helyi Akciócsoport fórumot tart az illetékességi területén élő vállalkozások, önkormányzatok és civil szervezetek képviselőinek.

Fórum célja: valós igények megfogalmazása a Helyi Vidékfejlesztési Startrégia újragondolásához.

Fórum időpontja: 2011. február 03. (csütörtök) 15.00

Helyszín: 7443 Somogyjád, Kossuth Lajos u. 42.(Polgármesteri Hivatal)

feltöltve:2011-01-28


FÓRUM 2011. 01. 20.

Az Észak-Kaposi Partnerek LEADER Helyi Akciócsoport fórumot tart az illetékességi területén élő vállalkozások és civil szervezetek képviselőinek.

Fórum célja: valós igények megfogalmazása a Helyi Vidékfejlesztési Startrégia újragondolásához.

Fórum időpontja civil szervezeteknek: 2011. január 20. (csütörtök) 14.00

Fórum időpontja Vállalkozóknak: 2011. január 20 (csütörtök) 16.00

Helyszín: 7431, Juta Hősök tere 8.

feltöltve:2011-01-20


ELNÖKSÉGI ÜLÉS 2011. 01. 13.

Az Észak-Kaposi Partnerek Vidékfejlesztési Egyesület 2011. január 13-án 16.00 órakor Elnökségi ülést tart.

Ülés helye: 7431 Juta Hősök tere 8.  (Polgármesteri Hivatal nagyterem)

feltöltve: 2011-01-10


KÖZGYŰLÉS 2011. 01. 13.

Az Észak-Kaposi Partnerek Vidékfejlesztési Egyesület 2011. január 13-án 16.30 órára
Közgyűlést hív össze.

Határozatképtelenség esetén, ugyanezen napirendi pontokkal 17.30 órára, ekkorra a
Közgyűlés a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes.

Ülés helye: 7431 Juta Hősök tere 8.  (Polgármesteri Hivatal nagyterem)

feltöltve: 2011-01-10

 


 

Megjelentek az ÚMVP III. tengely

 
- a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatás
  kifizetésének igényléséről

- a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének
  igényléséről szóló MVH Közlemények

- falumegújításra és -fejlesztésre nyújtandó támogatás kifizetésének
  igényléséről

- a vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatás kifizetésének igényléséről

Az alábbi linkekre kattintva érhetők el:

Mikrovállalkozás- 192/2010. (XII. 23.) számú MVH Közlemény :

http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk1922010

Turisztika- 191/2010. (XII. 23.) számú MVH közlemény:

http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk1912010

Falumegújítás és -fejlesztés- 189/2010. (XII. 23.)számú MVH közlemény:

http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk1892010

Vidéki örökség megőrzése- 190/2010. (XII. 23.) MVH Közlemény:

http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk1902010

Azok nyújthatnak be kifizetési kérelmet, akik a kifizetési kérelem benyújtási időszakának
végéig lebonyolítják és pénzügyileg rendezik a pályázatukban vállaltakat!!!

A kifizetési kérelem benyújtásának jelenlegi időszaka:
2011. január 1. - január 31.

A benyújtás helye:
Somogy Megyei MVH Kirendeltség
7400 Kaposvár Petőfi tér 1-3.

feltöltve: 2010-12-29


Megjelent az ÚMVP IV. tengely

Az ÚMVP IV. tengely LEADER keretében benyújtott pályázatok kifizetésének igényléséről megjelent az
187/2010. (XII.22.) számú MVH Közlemény, amely az alábbi linkre kattintva érhető el:


http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk1872010

A Közlemény tartalmazza a kifizetési kérelem benyújtásához szükséges kitöltési útmutatót,
továbbá:

 • Főlapot
 • Tételrészletező betétlapot
 • Számla- és bizonylatösszesítő A betétlapot
 • Számla- és bizonylatösszesítő B betétlapot
 • LEADER HACS-ok elérhetőségeit
 • Árajánlatos tételbejelentő lapot
 • Építési tételek (ÉNGY) betétlapot
 • Nyilatkozat a közbeszerzési eljárás lefolytatásáról
 • Fellebbezési jogról való lemondás nyomtatványát
 • Számla és bizonylatösszesító D betétlapot a Személyi jellegű ráfordításokról
 • Terv, tanulmány formai követelménye
 • Nyilatkozat terv eredetiségéről

Azok nyújthatnak be kifizetési kérelmet, akik a kifizetési kérelem benyújtási időszakának
végéig lebonyolítják és pénzügyileg rendezik a pályázatukban vállaltakat!!!

Felhívjuk a figyelmüket, hogy a kifizetési kérelmek benyújtásának jelenlegi időszaka:
2011. január 1. - január 31.

A kérelmeket a LEADER HACS irodájába kell postai úton beküldeni, címünk:
Észak-Kaposi Partnerek LEADER HACS
7431 Juta Hősök tere 8.
pf.: 1

feltöltve: 2010-12-27


ELNÖKSÉGI ÜLÉS 2010. 11. 25

Az Észak-Kaposi Partnerek Vidékfejlesztési Egyesület 2010. november 25-én 16.00 órakor Elnökségi ülést tart.

Ülés helye: 7431 Juta Hősök tere 8.  (Polgármesteri Hivatal nagyterem)

feltöltve: 2010-11-23


KÖZGYŰLÉS 2010. 11. 25.

Az Észak-Kaposi Partnerek Vidékfejlesztési Egyesület 2010. november 25.-én 16.30 órára
Közgyűlést hív össze.

Határozatképtelenség esetén, ugyanezen napirendi pontokkal 17.30 órára, ekkorra a
Közgyűlés a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az ülés zárt keretek között zajlik!

Ülés helye: 7431 Juta Hősök tere 8.  (Polgármesteri Hivatal nagyterem)

feltöltve: 2010-11-23


FÓRUM 2010. 11. 25.

Az Észak-Kaposi Partnerek LEADER Helyi Akciócsoport fórumot tart a térség jelenlegi és potenciális turisztikai fejlesztőinek, szolgáltatóinak, ahol megoszthatják egymással elképzeléseiket, partnerséget, kapcsolatot alakíthatnak ki, és amennyiben igénylik, előkészíthető egy térségi turisztikai „bejárás” is, ahol ténylegesen, a helyszínen is megismerhetik egymás fejlesztéseit.

Fórum időpontja: 2010.11.25 (csütörtök) 14.30 h.

Helyszín: 7431, Juta Hősök tere 8.

feltöltve:2010-11-23


Leader Aranyoldalak

Az Észak-Kaposi Partnerek Leader Hacs segítséget szeretne nyújtani az illetékességi területén dolgozó iparosok számára, annak érdekében, hogy vállalkozásaikról, szolgáltatásaikról minél szélesebb körben tudomást szerezzenek és megismerjék azokat. Ezért a Leader aranyoldal menüpontban közzé tesszük elérhetőségeiket.

feltöltve: 2010-11-18


Elnökségi ülés

 

Az Észak-Kaposi Partnerek Vidékfejlesztési Egyesület 2010. október 26-án 17:00 órakor Elnökségi ülést tart.

Helyszín: Juta, Hősök tere 8. Polgármesteri Hivatal Kisterem.

feltöltve:2010-10-25


KIEGÉSZÍTÉS A MEGJELENT MVH KÖZLEMÉNYEKHEZ


a 133/2010. (IX.28.), számú a 134/2010. (IX.28.) számú a 143/2010. (IX.30.) számú és a 144/2010. (IX.30.) számú MVH Közlemények kiegészítéséről

feltöltve:2010-10-06


Megjelent az ÚMVP IV. tengely

Az ÚMVP IV. tengely LEADER keretében benyújtott pályázatok kifizetésének igényléséről megjelent az
146/2010. (IX.30.) számú MVH Közlemény, amely az alábbi linkre kattintva érhető el:

http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk1462010

A Közlemény tartalmazza a kifizetési kérelem benyújtásához szükséges kitöltési útmutatót,
továbbá:

 • Főlapot
 • Tételrészletező betétlapot
 • Számla- és bizonylatösszesítő A betétlapot
 • Számla- és bizonylatösszesítő B betétlapot
 • LEADER HACS-ok elérhetőségeit
 • Árajánlatos tételbejelentő lapot
 • Építési tételek (ÉNGY) betétlapot
 • Nyilatkozat a közbeszerzési eljárás lefolytatásáról
 • Fellebbezési jogról való lemondás nyomtatványát
 • Számla és bizonylatösszesító D betétlapot a Személyi jellegű ráfordításokról

Azok nyújthatnak be kifizetési kérelmet, akik a kifizetési kérelem benyújtási időszakának
végéig lebonyolítják és pénzügyileg rendezik a pályázatukban vállaltakat!!!

Felhíjuk a figyelmüket, hogy a kifizetési kérelmek benyújtásának jelenlegi időszaka:
2010. október 1. - november 2.

A kérelmeket a LEADER HACS irodájába kell postai úton beküldeni, címünk:
Észak-Kaposi Partnerek LEADER HACS
7431 Juta Hősök tere 8.
pf.: 1

feltöltve: 2010-10-01


Megjelentek az ÚMVP III. tengely

 
- a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatás
  kifizetésének igényléséről

- a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének
  igényléséről szóló MVH Közlemények

- falumegújításra és -fejlesztésre nyújtandó támogatás kifizetésének
  igényléséről

- a vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatás kifizetésének igényléséről

Az alábbi linkekre kattintva érhetők el:

Mikrovállalkozás- 143/2010. (IX. 30.) számú MVH Közlemény :
 

http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk1432010

Turisztika- 144/2010. (IX.30.) számú MVH közlemény:
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk1442010

Falumegújítás és -fejlesztés- 134/2010. (IX.28.) számú MVH közlemény:

http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk1342010

Vidéki örökség megőrzése- 133/2010. (IX.28.) MVH Közlemény:

http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk1332010 

Azok nyújthatnak be kifizetési kérelmet, akik a kifizetési kérelem benyújtási időszakának
végéig lebonyolítják és pénzügyileg rendezik a pályázatukban vállaltakat!!!

A kifizetési kérelem benyújtásának jelenlegi időszaka:
2010. október 1. - november 2.

A benyújtás helye:
Somogy Megyei MVH Kirendeltség
7400 Kaposvár Petőfi tér 1-3.

feltöltve: 2010-10-01


FÓRUM 2010. 09. 22.

A fórum témája: 

Beszámoló a beérkezett pályázatok feldolgozottságának állapotáról, a benyújtott kifizetési kérelmek állapotáról, és a benyújtás általános szabályairól.

Helyszín: Juta, Hősök tere 8.

Időpont: 2010. 09. 22. 17:30

feltöltve:2010-09-21


 

 

ÚMVP IV. TENGELYES NYERTES PÁLYÁZATOK (1. kör)

A táblázatra kattintva megtekintheti ÚMVP IV. tengelyes nyertes pályázatainkat.


feltöltve:2010-09-08

frissítve:2011-05-24


 

ÚMVP III. TENGELYES NYERTES PÁLYÁZATOK (1. kör)

A táblázatra kattintva megtekintheti ÚMVP III. tengelyes nyertes pályázatainkat.feltöltve:2010-09-08

frissítve:2011-03-28


 

Megjelentek az ÚMVP III. tengely

- falumegújításra és -fejlesztésre nyújtandó támogatás kifizetésének
  igényléséről
- a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatás
  kifizetésének igényléséről
- a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének
  igényléséről szóló MVH Közlemények

Az alábbi linkekre kattintva érhetők el:

Falumegújítás-  102/2010. (VI. 30.) számú MVH közlemény  :
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk1022010

Mikrovállalkozás- 103/2010. (VI. 30.) számú MVH Közlemény  :
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk1032010

Turisztika- 104/2010. (VI.30) számú MVH Közlemény  :
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk1042010

Azok nyújthatnak be kifizetési kérelmet, akik a kifizetési kérelem benyújtási időszakának
végéig lebonyolítják és pénzügyileg rendezik a pályázatukban vállaltakat!!!

A kifizetési kérelem benyújtásának jelenlegi időszaka:
2010. július 1. - augusztus 2.

A benyújtás helye:
Somogy Megyei MVH Kirendeltség
7400 Kaposvár Petőfi tér 1-3.

feltöltve: 2010-07-12


 

Felhívjuk figyelmüket, hogy az ÚMVP IV. tengely LEADER keretében benyújtott pályázatok
kifizetésének igényléséről megjelent az
109/2010. (VI.30.) számú MVH Közlemény, amely az alábbi linkre kattintva érhető el:

http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk1092010

A Közlemény tartalmazza a kifizetési kérelem benyújtásához szükséges kitöltési útmutatót,
továbbá:

- Főlapot
- Tételrészletező betétlapot
- Számla- és bizonylatösszesítő A betétlapot
- Számla- és bizonylatösszesítő B betétlapot
- LEADER HACS-ok elérhetőségeit
- Árajánlatos tételbejelentő lapot
- Építési tételek (ÉNGY) betétlapot
- Nyilatkozat a közbeszerzési eljárás lefolytatásáról
- Fellebbezési jogról való lemondás nyomtatványát

Azok nyújthatnak be kifizetési kérelmet, akik a kifizetési kérelem benyújtási időszakának
végéig lebonyolítják és pénzügyileg rendezik a pályázatukban vállaltakat!!!

Felhíjuk a figyelmüket, hogy a kifizetési kérelmek benyújtásának jelenlegi időszaka:
2010. július 1. - augusztus 2.

A kérelmeket a LEADER HACS irodájába kell postai úton beküldeni, címünk:
Észak-Kaposi Partnerek LEADER HACS
7431 Juta Hősök tere 8.
pf.: 1

feltöltve: 2010-07-12


 

LEADER pályázatok eredményei

Feldolgozásra kerültek a IV. tengelyes LEADER pályázatok, amely alapján a képzés és a külföldi tanulmányút célterületek vonatkozásában az alábbi döntés született.

A rendezvény és az életmódház célterületekhez kapcsolódó döntés letölthető itt.


 

LEADER Nap Somogyaszalóban

 

Az ÚMVP IV. tengely (LEADER) rendezvény jogcím keretében benyújtott pályázatok elbírálása még folyik, viszont az első rendezvény lebonyolítása -saját felelősségre- Somogyaszalóban 2010. május 1-én megtörtént.

A rendezvényről készített emlékeztető letölthető itt
 
Tisztelt Partnereink!

Felhívjuk a figyelmüket, hogy amennyiben a IV.tengelyes (LEADER) rendezvény pályzatuk kapcsán határozattal még nem, de befogadói nyilatkozattal rendelkeznek, akkor saját felelősségre megkezdhetik a szervezés munkáit, illetve a rendezvényt lebonyolíthatják. A támogatás várható összegéről (nem mindig egyezik meg a kért támogatás összegével !!) személyesen érdeklődhet a LEADER irodában (Juta, Hősök tere 8.) vagy telefonon: 06 30/332-2380

Felhívjuk a figyelmüket, hogy a rendezvény lebonyolítása előtt az ügyfél köteles: ,,a rendezvény témáját, helyszínét és időpontját a rendezvény megvalósítási időpontját megelőző 30. napig az illetékes LEADER HACS honlapján közzé tetetni, valamint a meghívót és a meghirdetés dokumentációját az illetékes MVH kirendeltségnek megküldeni (Somogy Megyei MVH Kirendeltség 7400 Kaposvár Petőfi tér 1-3 ; e-mail: Farkas.Eva@mvh.gov.hu és Toth.Peter@mvh.gov.hu ) Továbbá az ügyfél a rendezvény megtartásáról köteles a rendezvény lezárást követő 10 munkanapon belül írásbeli emlékeztetőt készíteni, amely tartalmazza a rendezvény helyszínét, időpontját, a célcsoport megjelölését, a rendezvény céljának és eredményének rövid bemutatását, továbbá legalább 5 db, a rendezvény főbb programjait bemutató fotót készíteni." (pályázati felhívás)


 

Figyelem!
Megjelentek az ÚMVP III. temgelyes támogatási kérelmeit szabályozó MVH közlemények módosításai.

200/2009. (XII.17.) MVH közlemény:
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 179/2009. (XI. 24.) MVH Közlemény módosítása.

201/2009. (XII.17.) MVH közlemény:
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 181/2009 (XI.24) MVH Közlemény módosítása.

A fent említett módosítások elérhetők az MVH honlapján: www.mvh.gov.hu

Figyelem! Hasonló módosítások a Nemzeti Diverzifikációs Program keretében kiírt pályázatokra is megjelentek!

Az MVH közlemények módosításai nem tartalmaznak olyan változásokat, amelyek a már elkészült pályázatok módosítását szükségessé tennék!!!


 

 

Megjelentek az ÚMVP III. tengelyes támogatási kérelmeit szabályozó FVM rendeletek illetve MVH közlemények.

Az Észak-Kaposi Partnerek Leader Hacs-hoz 2009 november 20. és december 16. között Turisztikai fejlesztések illetve Vidéki örökség megőrzése jogcímekre lehet beadni kérelmeket.

Turisztikai fejlesztések jogcímre a
- 160/2009 FVM rendelet ( www.umvp.eu honlapról letölthető)
- 179/2009 MVH közlemény ( www.mvh.gov.hu honlapról letölthető)

Vidéki örökség megőrzése jogcímre
- 159/2009 FVM rendelet ( www.umvp.eu honlapról letölthető)
- 181/2009 MVH közlemény ( www.mvh.gov.hu honlapról letölthető)

Kérem, figyelmesen olvassák el a mellékleteket is, ahol megtalálják a pontozásra, maximális pályázható összegre, elszámolható költségekre vonatkozó szabályokat is.

A beadás postai úton, az Észak-Kaposi Partnerek Vidékfejlesztési Egyesület 7431 Juta, Hősök tere 8. címre, lehetőleg tértivevénnyel történjen!

Beadási határidő: 2009 december 16.

Bármilyen kérdésük van, akár telefonon (30/755-4685), akár személyesen keressenek bennünket a fenti címen.


 

 

Lejárt a LEADER pályázatok beadási határideje

Az Észak-Kaposi Partnerek LEADER HACS munkaszervezetéhez 2009-ben LEADER program keretében
összesen 34 pályázatot nyújtottak be.

- Rendezvény jogcím: 23 db
- Képzés jogcím: 3 db
- Tervek és tanulmányok jogcím: 1 db
- Közcélú fejlesztés jogcím: 2 db
- Térségen belüli együttműködés jogcím: 3 db
- Térségek közötti és nemzetközi együttműködés jogcím: 2 db

Megkezdődött a pályázatok feldolgozása.


 

 

Módosult a pályázatok beadási határideje

Az UMVP irányító Hatóságának közleménye itt.


 

HACS irodánkat akkreditálta az MVH

Teljesítettük a 123/2009 (IX. 17) FVM rendeletben előírt követelményeket, így irodánk alkalmassá vált a pályázatok fogadására és elbírálására. Tanúsítvány itt.


 

Megjelent a LEADER rendelet tervezete

 

A dokumentum olvasható itt
Hivatalos weboldal itt


 

LEADER HPME katalógus  

Keresési lehetőség a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák Helyzet-Probléma-Megoldási Javaslat-Eredmény (HPME) szintjén tervezhető jogcímtípusokról itt


 

 

III. tengely nyertes pályázatai itt
Pályázati döntések eredményének kihirdetése

 

Az "Új Magyarország Vidékfejlesztési Program" keretében meghozott pályázati döntések eredményének kihirdetésére 2009. szeptember 16-án 13.00 órakor kerül sor Szennán a Művelődési Házban.
A kedvezményezetteknek a határozatokat átadja: Dr. Forgács Barnabás Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium szakállamtitkára és Dr. Kolber István miniszterelnöki megbízott Kaposvár, Kadarkút és környékének országgyűlési képviselője.
Meghívó itt.


 

Az ÚMVP III. tengelyes intézkedéseihez 2009. január hónapban az alábbi kérelmek érkeztek be:
 
Jogcím Mennyiség Igényelt támogatás
Falufejlesztés 10 db 63 331 210 Ft
Turisztika 7 db 195 963 783 Ft
Mikrovállalkozások fejlesztése 6 db 181 741 460 Ft
Vidéki örökség 7 db 135 580 751 Ft
Összesen 30 db 576 617 204 Ft

 


Pályázati lehetőségek


A Magyar Közlöny 2008. október 18-i számában, a 17003 oldaltól kezdődően megjelentek az ÚMVP III. tengelyének támogatásai a mikrovállalkozások és a falusi turizmus fejlesztésére, a kistelepülések megújítására és a vidéki örökség megőrzésére.


 

 

Az ÚMVP III. tengelyes intézkedések keretében meghirdetett pályázatokhoz kapcsolódnak az alábbi anyagok :


- az ÚMVP III. tengelyes nem horizontális intézkedéseiről, itt
- az ÚMVP III. tengelyes nem horizontális és IV. tengelyes intézkedéseinek végrehajtási folyamatáról itt
- az üzleti-, működtetési és fenntarthatósági terv kitöltését segítő tájékoztató anyag itt.


További információ:


www.umvp.eu
www.mvh.gov.hu