Ugrás a tartalomra

2014-2020-as programozási időszak

Az Észak-Kaposi Partnerek Vidékfejlesztési Egyesület Helyi Fejlesztési Stratégiák elkészítése, valamint a működési és animációs költségek támogatása projektjének hatályos támogatói okirata letölthető:

-          egységes szerkezetben a 2016.12.07. és a 2017. február 24-én kelt módosításokkal

Az Egyesület a Helyi Fejlesztési Stratégia megvalósítását célzó 365 049 451 Ft fejlesztési forrás feletti rendelkezésre jogosult és az együttműködési megállapodás megkötésével 69 916 595 Ft összegben Működési és animációs költségei céljára vissza nem tárítendő támogatásban részesül.

feltöltve: 2017-02-27

 

 


Az Észak-Kaposi Partnerek Vidékfejlesztési Egyesület 2014-2020 közötti programozási időszakra vonatkozó

 

Helyi Fejlesztési Stratégiája kiválasztásáról és jóváhagyásáról, valamint véglegesen elismert LEADER HACS-ként való elismeréséről szóló dokumentum letölthető innen.

A Végleges Helyi Fejlesztési Stratégia 2014-2020 innen letölthető 

2016-08-01


A Közgyűlés 2016. május 26-ai ülésén elfogadott Helyi Fejlesztési Stratégia végleges verziója letölthető innen.

 

2016-05-30

 


A Helyi Fejlesztési Stratégia tervezetek továbbfejlesztésének egyedi, minőségi továbbfejlesztési útmutatásai és a tervezői válaszok letölthető innen.

 

2015-05-26

 


HFS - VII. intézkedés

 

A 2016. május 19-én megtartott Tematikus műhelymunka során kidolgozott VII. intézkedés innen letölthető.

2016-05-20

 

 


2014-2020 Helyi Fejlesztési Stratégia kialakításához kapcsolódó beérkező projektötletek visszacsatolása

A 2014-2020 Helyi Fejlesztési Stratégia kialakításához kapcsolódó beérkező projektötletek visszacsatolása innen letölhető.

2016-05-18

 


MEGHÍVÓ KÖZGYŰLÉSRE

A Közgyűlés helye és időpontja:

7561 Nagybajom, Fő u. 40. (Városháza - díszterem) 
2016. május 26. (csütörtök) 16:30 h

Napirendi pontok:

1. Felügyelő Bizottság beszámolója

 

2. 2015. évi mérleg, eredmény-kimutatás és közhasznúsági melléklet megtárgyalása, elfogadása, valamint a könyvvizsgálói jelentés ismertetése

 

 

3. Beszámoló két Közgyűlés közötti tevékenységről

 

 

4. Hitelfelvétellel kapcsolatos tájékoztatás   

5. Tagfelvétel   

6. 2014-2020 Helyi Fejlesztési Stratégia elfogadása

 

Határozatképtelenség esetén a Közgyűlés ugyanezen - eredeti - napirendi pontokra, a fenti helyszínre kerül összehívásra

2016. május 26. (csütörtök) 17:00 órára, amely a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

Szavazati joggyakorlás: egyszerű szótöbbség; tagfelvétel esetén titkos szavazás.

2016-05-18

 

 


A Közgyűlés 2016. február 08-ai ülésén elfogadott Helyi Fejlesztési Stratégia Draft verziója letölthető innen.

 

2016-02-09

 


2015. december 14-ei Fórum témájához kapcsolódó HFS tervezési dokumentum

 

Letölthető innen:

http://ek-p.hu/sites/default/files/HFS tervezés dokumentum.pdf

 

 


 

M E G H Í V Ó

 

Tisztelt Partnereink!

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Észak-Kaposi Partnerek Vidékfejlesztési Egyesület (LEADER HACS) FÓRUMOT tart.

Fórum témái:

 -          Vidékfejlesztési Program támogatási lehetőségei a vidéki térségben

előadó: Pongrácz Máté MNVH Somogy megyei referens

 -         Helyi Fejlesztési Stratégia tervezés (SWOT, jövőkép, célok, tervezett tevékenységek)

            előadó: Szőke Zsófia mb. szakmai irányító – ÉKP LEADER HACS

 Időpont: 2015. december 14. (hétfő) 16:00 h

 Helyszín: 7522 Kaposújlak, Kossuth L. u. 55. (Művelődési Ház)

 

2015-12-09 

 

 


Tervezői csoport

 

 

Az Észak-Kaposi Partnerek Vidékfejlesztési Egyesület Közgyűlése 2015. november 19-én a 2014-2020 közötti programozási időszak Helyi Fejlesztési Stratégiájának kidolgozásában munkát végző Tervezői Csoportot választott.

Tagjai:

  1. Kiss Péter Pálné – őstermelő (üzleti szféra)
  2. Süle Tibor – Alsóbogát Község Önkormányzata (közszféra)
  3. Dr. Molnár Marcell – magánszemély (civil szféra)
  4. Szép Lajos – Szép és Társa Építészeti Kft. (üzleti szféra)
  5. Simon Norbert – OPTIMIZMUS KHE (civil szféra)
  6. Pánger Tímea – Somogyjádi Sportcsarnok Nonprofit Kft. (üzleti szféra)
  7. Czeferner Józsefné – Nagybajom Város Önkormányzata (közszféra)
  8. Obbás Gyula – Igal Város Önkormányzata (közszféra)
  9. Ellenberger Tamás – egyéni vállalkozó (üzleti szféra)

A Tervezői Csoport az Egyesület Munkaszervezetével együtt végzi a 2014-2020 Helyi Fejlesztési Stratégia kidolgozását.

 

A tervezéssel kapcsolatos kérdéseiket, észrevételeiket az eszakkaposipartnerek@gmail.com címre várjuk.

 

2015-11-20

 


 

Vidékfejlesztési Program 2014-2020
 
A magyarországi vidékfejlesztési programot (VP) 2015. augusztus 10-én fogadta el Brüsszelben az Európai Bizottság, mely tartalmazza hazánk prioritásait a következő 7 éves időszakra vonatkozóan, melyek a következők:
 
1. Tudás és innováció
2. Versenyképesség és életképesség fokozása
3. Élelmiszerlánc szervezése, kockázatkezelés
4. Ökoszisztémák állapotának helyreállítása
5. Erőforráshatékonyság
6. Társadalmi befogadás előmozdítása, a vidéki térségek gazdaságfejlesztése

 

A fenti célok megvalósítására 4,145 mrd € áll majd rendelkezésre, melynek 83%-át az Európai Unió, 17%-t pedig Magyarország finanszírozza.
A vidéki térségek fejlődését a keretből 690 m € segíti majd, ebből a helyi infrastruktúra és szolgáltatásfejlesztésre pedig 283 m €, a helyi gazdaságfejlesztésre 215 m €, a LEADER programra pedig 192 m €, forrás jut.
 
Főbb változások a 2007-2013-as időszakhoz képest:
- a támogatások megszerzésének és felhasználásának feltételeit nem „jogcímrendeletek”, hanem a www.palyazat.gov.hu honlapon meghirdetett pályázati felhívások határozzák meg,
- a támogatási kérelmet kizárólag a felhívásban meghatározott elektronikus alkalmazással lehet és kell elkészíteni és benyújtani (ügyfélkapun a www.palyazat.gov.hu honlapon keresztül),
- a támogatások odaítélésére nem közigazgatási hatósági eljárás keretében kerül sor, hanem polgári jogi alapon támogatói okirat kibocsátásával vagy támogatási szerződés kötésével,
- előleg igénylése esetén biztosíték nyújtása – kevés kivétellel – kötelező,
- a támogatás kifizetésére csak akkor kerülhet sor, ha az intézkedés keretében tervezett tevékenységek megvalósultak, a hozzájuk kapcsolódó költségek ténylegesen és igazoltan felmerült (valós költségek). E szabály alól kivételt képeznek az átalánytámogatások kifizetései.
 
 
Letölthető dokumentumok:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 VP 6. prioritás

 

A Vidékfejlesztési Program 6. prioritása foglalkozik a vidéki térségek fejlesztésével, felzárkóztatásával, mely céljai között szerepel a vidéki gazdaság diverzifikálása, helyi kisléptékű infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése, valamint a helyi együttműködések ösztönzése, térségi igények kielégítésnek előmozdítása. Ezen célok megvalósítására a VP keretének 12%-a áll rendelkezésre.

 

A VP 6. prioritás pályázati lehetőségei:

Önkormányzatoknak, nonprofit szervezeteknek, egyházaknak

Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés:

1.Településképet meghatározó épületek külső felújítása, energetikai korszerűsítése:

-          támogatás összege: max. 160 000 €

-          intenzitás: 90-95%

-          várható megjelenés: 2015.december

2. Állami/önkormányzati funkciót nem magában foglaló közösségi funkciót ellátó létesítmények energetikai korszerűsítése és megújuló energiaforrások használata:

-          támogatás összege: max. 160 000 €

-          intenzitás: 90-95%

-          várható megjelenés: 2015. december

3. Többfunkciós közösségi tér, szolgáltató központ (IKSZT) létrehozása, fejlesztése:

-          csak 1 000 fő alatti település pályázhat

-          azon település nem pályázhat, amely már rendelkezik IKSZT-vel

-          támogatás összege: max. 95 000 €

-          intenzitás: 90-95%

-          várható megjelenés: 2015. december

2 000 lakos-egyenérték alatti településeken ill. külterületi településrészeken megfelelő szintű szennyvíz-kezelési megoldások megvalósítása

-          támogatás összege: max. 500 000 €

-          intenzitás: 90-95%

-          várható megjelenés: 2015. december

Külterületi (csak helyrajzi számmal ellátott) közutak fejlesztése:

-          támogatási összeg: max. 160 000 €

-          támogatás intenzitása: 90-95%

Önkormányzati közforgalmú utak kezelése, állapot javítása, karbantartása kapcsán erő- és munkagépek beszerzése:

-          támogatási összeg: max. 65 000 €

-          támogatás intenzitása: 90-95%

Helyi termékértékesítést szolgáló piac infrastruktúrafejlesztése:

-          támogatási összeg: max. 160 000 €

-          támogatás intenzitása: 90-95%

Közétkeztetést végző intézmények konyhájának fejlesztése:

-          támogatási összeg: max. 65 000 €

-          támogatás intenzitása: 90-95%

-          támogatott tevékenység: felújítás, eszközbeszerzés, gépjárműbeszerzés

Köz- és vagyonbiztonságot szolgáló fejlesztések: polgárőr és mezőőr szolgálat jármű beszerzés (falubusz):

-          támogatási összeg: max.40 000 €

-          támogatás intenzitása: 90-95%

 

 

Vállalkozóknak

Nem mezőgazdasági tevékenységek elindítása:

-          nem mezőgazdasági tevékenység indítását támogatja vidéki térségben,

-          támogatás összege: 40 000 €/5 év

-          intenzitás: 100% teljesen induló vállalkozás esetén; 60-65% működő

            mezőgazdasági vállalkozás diverzifikációja esetén, aminek az éves

            árbevételének min. 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik

-          támogatás formája: vissza nem térítendő átalány támogatás

-          várható megjelenés: 2015. december

 

Változások az előző időszakhoz képest:

-          az önkormányzatok számára is elszámolható az ÁFA

-          egyéb költség elszámolása max. 5%-ig engedett (ezen belül max. 2,5% lehet a

     projektmenedzsment költsége)

-          használt eszköz beszerzése is megengedett

-          bizonyos mértékig elszámolható a saját teljesítés

-          ingatlanvásárlás elszámolható max. 2%-ig

-          bővítés esetén a bővítmény hasznos alapterülete nem haladhatja meg az eredeti hasznos

      alapterület 50%-át

-          előleg igényelhető (bankgarancia fedezettel)

 

forrás: NAK Vidékfejlesztési Program kézikönyv